Maden Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Aladağ Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

2012 yılında kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında almaya başlamıştır. Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü - Maden Teknolojisi Programında 2 yıllık eğitim verilmektedir. Mezun öğrenciler Maden Teknikeri unvanı alırlar. Maden Teknikerleri; yer kabuğundaki cevher yataklarının bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesinde maden mühendisine yardımcı olarak görev yapan kişilerdir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Maden alanında bilgi ve beceriye sahip, iş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunlarımız, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde, çeşitli kömür ve metal madenlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda da çalışabilirler. Ayrıca Maden İşletmelerine Teknik Gezi, Sondaj Gezisi, Genel Jeoloji Saha Uygulamaları da gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖZEN KILIÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ERCÜMENT BİLGER

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. SEDA DEMİRCİ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. ERCÜMENT BİLGER

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. ERCÜMENT BİLGER

Amaç

Madencilik hakkında bilgi ve beceriye sahip ve alanıyla ilgili madencilik proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanlar hakkında donanımlı,madenciliğin her aşamasında oluşabilecek problemleri çözebilecek, gelişen teknolojiyi yakından takip eden, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hakkında güncel bilgileri göz önünde bulundurarak çalışan, çevreyi koruyan ve meslek etiğine sahip teknik elemanların yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef

Madencilik alanında iyi eğitim almış, yaptığı her çalışmada teknik bilgilerini pratiğe dönüştürebilen, ülkemizin doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilen, etik kuralları çerçevesinde işlerin yürüyebilmesini sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm tedbirleri alan veya bunların kontrolünü gerçekleştirebilecek bilgi ve donanıma sahip, yapacağı tüm faaliyetlerde çevresel önlemleri alma yetisi olan, çağdaş ve bilgi donanımına sahip maden teknikerleri yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

OSYM tarafından düzenlenen sınavı başarıyla geçerek TYT puanı üzerinden programa kayıt hakkı kazanmış olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Maden Teknikeri

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programı tamamlayarak maden teknikeri olarak mezun olabilmeleri için öğrencilerin en az 120 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekmektedir.. Mezun olma hakkını kazanmış öğrencilere Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğinin 36 ncı madde hükümlerine göre diploma verilir. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabilecekleri 4 yıllık lisans programları şunlardır: Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliğidir

Staj

Öğrenciler, Staj Komisyonunun onayı ile 30 iş günü kamu/tüzel/özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj yapabilirler. Bu kuruluşlar; Yer üstü veya yeraltı kamu/tüzel/özel maden işletmeleri, cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri, mermer ocağı ve işleme fabrikaları, çimento ocakları veya işletme tesisleri, baraj, tünel ve metro çalışmaları, sondajlı maden araştırma veya üretim tesisleri, taş ocakları olabilmektedir. Öğrencilerimizin staj yapacağı kuruluşta/işyerinde, maden mühendisliği lisans eğitimi almış en az bir yetkili bulunması zorunludur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler Erasmus değişim olanaklarından yararlanabilirler. Öğrencilerimiz bu programa başvuru şartlarını Çukurova Üniversitesi internet sitesinden "https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/terms-of-application" ulaşabilirler. Çift anadal olanağı; Başvurmaları halinde üstün başarı gösteren öğrenciler esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma alabilirler.

İstihdam Olanakları

Tüm madencilik faaliyetlerinin uygulandığı kamu ve özel işletmelerde tekniker olarak görev alabilmektedir. Maden teknikeri olan öğrencilerimizin çalışma alanları ise; Maden ocakları, metalurji üzerine çalışan tüm tesisler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), çimento fabrikaları, taş ocakları ve mermer fabrikaları, demir-çelik üzerine çalışan firmalar ile özel madencilik uygulamalarıdır(sondaj, tünel, baraj, maden arama çalışmaları vb).