İstatistik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

İSTATİSTİK tezli yüksek lisans programı 120 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 4 sömestrden oluşan 2 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü (en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 60 AKTS´lik kısmını ise yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Alan dışından gelen öğrenciler için bölüm başkanının önerisi, anabilim dalı ve ilgili enstitü kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanarak istatistik yüksek lisans programına alt yapı oluşturması amacıyla ilave destekleyici dersler verilir. İstatistik yüksek lisans programı matematik, endüstri mühendisliği, ekonometri gibi branşlardan gelen öğrenciler için yüksek eğitim imkanı sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İstatistikte kullanılan matematiksel yöntemler ve istatistiksel paket programlar eğitimi alarak, bilimsel çalışmalarda sonuç almanın önemini bilen, istatistiksel verilerin, toplanması, düzenlenmesi ve kaynakların optimum kullanılmasıyla çeşitli alanlardaki problemlerin çözümünde yardımcı olabilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MAHMUDE REVAN ÖZKALE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. NİMET ÖZBAY

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY

Amaç

Programın amacı, farklı alanlarda problem çözme becerisine sahip, istatistik yöntemlerini ve istatistik paket programlarını öğrenip, istatistikî verileri toplayarak kaynak kullanımını optimize eden, nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Hedef

Ana Bilim Dalımız, dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İstatistik dalında Yüksek Lisans (MS) derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus programı olanakları mevcuttur

İstihdam Olanakları

İstatistik Yüksek Lisans programı mezunları Kamu kuruluşlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Bunlara ilave olarak eğitimlerine devam edip doktora yaptıkları takdirde yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanına da sahiptirler.