Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde faaliyet gösteren Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü altında yer alan Radyo ve Televizyon, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri, Fotoğrafçılık ve Grafik, Sinema bilim dallarını içermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Radyo ve Televizyon, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri, Fotoğrafçılık ve Grafik, Sinema bilim dallarında lisansüstü öğrencilerin akademik açıdan etik kurallara bağlı kalmaları, bilimsel araştırma yöntemlerini çalışmalarında uygulamaları ve bu doğrultuda uluslararası yeterliliklere sahip, nitelikli akademik yayınların üretilmesi Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programının başlıca özelliklerini oluşturmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Özge Deniz ÖZKER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ

Amaç

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel ilkeler ve etik değerlere bağlı, radyo, televizyon ve sinema alanına giren konuları ele alan bilimsel bir uzmanlaşmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda programın amacı akademik anlamda uluslararası nitelikte çalışmalar üretecek araştırmacılar yetiştirmek ve akademik çalışmalar üretmektir.

Hedef

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel etik kuralları uygulayarak, iç ve dış paydaşlarla iletişim kurarak akademik açıdan ulusal/uluslararası ölçekte saygın bir yer edinmeyi ve alanında nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

1) Lisans diplomasına sahip olmak, 2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak, 3) ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer puanı almış olmak, 4) YDS’den en az 55 puan almış olmak, 5) YDS yerine geçecebilecek, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav eşdeğerliklerinde yer alan TOEFL, PTE, Test DaF, DELF ve Goethe Zertifikat sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans başvuru yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanı olan 55 puanını almış olmak şartları aranır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Derece: Yüksek Lisans Unvan: Radyo, Televizyon ve Sinema Bilim Uzmanı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı dört yarıyıla göre planlanmıştır. İlk iki yarıyıl ders, sonraki iki yarıyıl tez olmak üzere dört yarıyılda, 6 seçimlik ve 1 zorunlu ders ile (Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik), yine zorunlu olan Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması derslerini başarıyla tamamlayarak 120 AKTS’ye ulaşan öğrenciler başarılı sayılacaktır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanan öğrenciler ALES sınavından geçerli notu almaları ve İngilizce dil yetkinliklerini sağlamak koşuluyla kendi mezuniyet alanlarında ve/veya kabul şartlarına bağlı olarak farklı bilimsel disiplin alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve öğrenim görme hakkı kazanabilir.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinin uluslararası işbirliği kapsamında Avrupa genelinde Erasmus+ Programı altında 4 ülkedeki (Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya) 5 programla ikili anlaşması bulunmaktadır. Bunların tamamıyla RTS alanında eğitim için değişim yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları

Radyo, televizyon ve sinema alanında özel sektör ya da kamu sektöründe iş bulabilir; vakıf ya da kamu üniversitelerinde akademik kariyerine devam edebilir.