İngiliz Dili Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı öğrencilere yabancı dil öğretimi yöntem bilgisi, birinci ve ikinci dil edinimi, içerik çözümlemesi, araştırma yöntemleri gibi alanlarda kuramsal ve uygulamalı dersler sunmaktadır. Programın içeriği öğrencileri çalışma alanlarında gereksinim duyacakları kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olabilmeleri için düzenlenmiştir. Bununla birlikte, seminer dersleri sayesinde öğrenciler küçük ölçekli araştırma projeleri hazırlayıp sunarak sözlü iletişim becerilerini ve etkili araştırma yöntemleri bilgilerini geliştirebilme ve bu bilgilerini paylaşabilme fırsatı bulmaktadırlar. programda değerlendirme yöntemi olarak bazı dersler için vize ve final sınavı uygulanmakta, bazı dersler için ise öğrenciler dönem projesi hazırlamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı dil edinimi ve öğretimi alanında temel kuram ve yöntemleri kapsamaktadır. Program aday öğrencilere ilgili alan eğitiminde yapacakları akademik ve bilimsel çalışmaları yürütebilmek için gerekli olan bilgi donanımını kazandırır. Bu doğrultuda öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi alanında nitel ve nicel araştırma yöntemlerini içeren dersler zorunlu olarak sunulur. Bu derslerin yanında farklı alan dersleri şeçmeli olarak verilmektedir.Öğrenciler alan derslerine ek olarak 1 seminer ve uzmanlık alan dersi alırlar. .

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN BEDİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. YASEMİN KIRKGÖZ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. EBRU GENÇ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MERYEM MİRİOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ABDURRAHMAN KİLİMCİ

Amaç

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı İngiliz Dili Eğitimi alanında öğrencilerin ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı olarak uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Hedef

Programın hedefleri İngiliz Dili Eğitiminde temel kuramsal ve yöntemsel alanları tanıtmaktır. Program, öğrencilerin mesleki gelişimlerinde yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusundaki güncel alanlara odaklanır. Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanda doktora yapabilirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tezli Yüksek Lisans diplomasına hak kazanmak için Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyet için gerekli şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu yoktur

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda öğrencilerden küçük ölçekli bir çalışma yaparak seminer dersi kapsamında sunmaları beklenmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift yada yan dal olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler öğretmenlik ve araştırma faaliyetlerine katılabilir, alanda doktora yapabilirler.