Sanat ve Tasarım (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı güzel sanatlar ve farklı tasarım alanlarında uzmanlık ve yeterlik eğitimi vermek amacıyla, halihazırda üniversitemizde eğitim faaliyetlerini sürdüren beş bölümün desteğiyle 2012-2013 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. Programda yer alan dersler ve danışmanlıklar esas olarak Resim, Heykel, Grafik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve İç Mimarlık bölümlerinde görevli öğretim üyeleri tarafından sürdürülmektedir. Program farklı bilgi alanlarında çalışan akademisyenlerin desteğiyle de zenginleştirilerek düzenlenmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Sanat ve tasarım öğrenci kaynağında yer alan tüm adaylara hitap edebilecek şekilde oluşturulan Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans programı, güzel sanatlar ve tasarım alanlarında bilimsel araştırmaların ve nitelikli sanat ve tasarım uygulamalarının üretilmesini, üst düzeyde sanatçıların, tasarımcıların ve araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlayan disiplinler arası bir programdır. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programında tam zamanlı olarak çalışan beş profesör, on doçent, üç doktor öğretim üyesi bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BİRNUR ERALDEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Mine CERANOĞLU

Amaç

Programın temel amacı, disiplinler arası yapısı sayesinde farklı bilgi alanlarının olanaklarını sentezleyebilen, etik ve estetik değerler doğrultusunda derinlemesine araştırma yapabilen, yeni teknolojileri etkin ve verimli kullanarak özgün eserler üretebilen sanatçı, tasarımcı ve akademisyen yetiştirmektir..

Hedef

Mezunlarının sanat ve tasarım alanlarında üretim yapacak yetkinliğe ulaşmalarını, ilgili sektörlerde teknolojiyle uyumlu özgün ve yeni projeler geliştirerek başarılı biçimde çalışmalarını sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırmak yanında sanat ve tasarımın etik ilkelerine bağlı, insan haklarına ve çevresel sorunlara duyarlı, sanatçı / tasarımcı hak ve sorumluluklarının bilincinde olan sanatçılar, tasarımcılar ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde, Lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı, yazılı ve sözlü sınavının birlikte değerlendirilmesi ile kabul edilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Sanatta Yeterlik / Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programda staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Programda uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda değişim yoktur.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları profesyonel sanat ve tasarım projeleri tasarlar, uygular, yürütür veya yeni projelere danışmanlık yapar, tasarım alanına uygun sektörlerde uzman tasarımcı olarak çalışır.