Emlak ve Emlak Yönetimi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, Toptan ve Perakende Satış Bölümü altında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında normal öğretimle eğitime başlamıştır.Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, gayrimenkul piyasası (emlak) gerek yarattığı katma değer gerekse de yarattığı istihdam açısından Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde yıllar itibariyle gözlemlenen hızlı nüfus artışı, kültürel değişmeler sonucu bölünen aileler, kentleşme olgusu, gelir düzeyindeki artış ve yaşam standardının yükselmesi emlak sektörünü ticari hayatta öne çıkan sektörlerden olmasını sağlamıştır.Ancak sektördeki bu hızlı gelişme ve büyümeye rağmen sektörün önemli bir ayağını oluşturan ve sektör çıktısı olan gayrimenkulü arz – talep dengesi içinde pazarlama bileşenlerini en modern şekilde uygulayacak insan faktörünün olması gerektiği gibi donanımlı ve bilgili elemanlar sektöre kazandırılmalıdır. Sektör ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında her kesimden insanın bu işi meslek olarak yapabiliyor olması, sektörde bulunan birçok işverenin sektör hakkında eğitim almamış olduğu gözükmektedir. Bu noktada sektöre eğitimli eleman yetiştiren emlak ve emlak yönetimi ön lisans programları önem kazanmaktadır. Yapılan ve yapılmakta olan yasal düzenlemelerle, bu alanda faaliyet gösterecek girişimcilerin mutlak bu konuda eğitim almış olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda sektörün insan kaynakları ihtiyacını karşılayacak şekilde, bölümümüzde öğrencilere, doğrudan sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlikleri esas alan modüller, modern eğitim yaklaşımlarıyla hızlıca sunulmaya çalışılmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Emlak ve Emlak Yönetimi programında lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir.Öğrenciler programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. OSMAN İNANÇ GÜNEY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. OSMAN İNANÇ GÜNEY

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. OSMAN İNANÇ GÜNEY

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. ABDULAZİZ SAVUN

Amaç

Emlak ve emlak yönetimi ön lisans programı çağın gereklerini yakından takip eden, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu, öğrencilerin bilimsel yöntemler ışığında gayrimenkul değerleme çalışması yapabilme yeteneği kazanımlarını sağlamak, gayrimenkullerin pazarlanması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığı yapacak mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hedef

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması FF,FG,NA,UB notunun olmaması gerekir.Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında devam edebilirler.

Staj

30 işgününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur.

Uygulamalı Ders

Bu program öğretim planında uygulamalı dersler yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift ana dal imkanı vardır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, Milli emlak müdürlüğü, Tarım reformu genel müdürlüğü, Tapu kadastro müdürlüğü, Belediyelerin emlak müdürlüğü ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ise Emlak şirket ve bürolarında, İnşaat şirketlerinde , Bankalar, Sigorta şirketleri, Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri, Konut geliştirme ve finansmanı şirketlerinde çalışıp Emlak değerleme uzmanlığı, Emlak danışmanlığı yapabilirler. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.