Adli Bilimler (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Adli Bilimler Anabilim Dalı yüksek lisans programında; genetik, toksikoloji, biyoloji, kimya, fizik, psikoloji, sosyoloji ve kriminalistik gibi adli bilimlere katkısı olan alanlarda, teorik ve uygulamaya yönelik klasik ve güncel bilgiler verilmekte ve üretilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program Adli Bilimlerin farklı alanlarında çalışabilecek özellikte Adli Bilimler uzmanı yetiştirir. 2 yıllık program süresinde ilk bir1 yıl teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler alan öğrenci, ikinci yıl tez projesi hazırlamaktadır. İkinci yılın sonunda tez projesinden başarılı olan öğrenci Adli Bilimler yüksek lisans diploması almaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BEHNAN ALPER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. AYŞE SERİN

Amaç

1. Kanıtların toplanması, işlenmesi, analizi ve değerlendirilmesinde yetkinlik gösteren , problem çözmede yaratıcı, temel bilimsel literatürü kendi araştırmalarında etkin bir şekilde kullanan, sözel ve yazılı bilimsel iletişim biçimlerinde yetkinlik sahibi, tarihsel gözlemlere ve deneysel kanıtlara dayanarak bilimsel açıklamaları formüle edebilen ve deney sonuçlarındaki değişkenliği hesaplayabilen adli bilim uzmanları yetiştirmek.2. Bilirkişilik hizmetine yönelik rutin laboratuvar hizmeti vermek.

Hedef

1. Adli Bilimler şemsiyesi altına giren/girebilecek alanlarda;eleştirel düşünme ve analiz yeteneği kazanmış, laboratuvar becerilerini geliştirmiş,problem çözme becerilerini kazanmış, ceza adalet sistemini kavramsal olarak anlamış, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip profesyonel mezunlar yetiştirmek 2. Program akreditasyonu elde etmek ve sürdürmek 3. Yılda ortalama 10 mezun vermek 4. Mezunları istihdam için hazırlamak 5. Uluslararası kalite standartlarında hizmet verebilmek için hizmete özgü yatırımlar yapmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar Adli Bilimler ve Adli Tıp Enstitüleri, Adli Tıp Kurumu ve Şubeleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri ile özel hastanelerde, Jandarma ve Polis Kriminal Laboratuvarlarında çalışabileceklerdir .