Finans

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Finansman doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, finansman alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Finansman Doktora Programı finans ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Finansman Doktora Programı finans ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.

Hedef

Finansman Doktora Programı finans ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

İşletme, Finans yüksek lisans programlarından herhangi birinden mezun olmuş olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere finansman doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında mezuniyet halinde kazanılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet ile en üst eğitim basamağına ulaşılmaktadır.

Staj

Bu programda staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programın değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyere yönelebilmekle birlikte, bankalarda ve diğer finans kuruluşlarında (özel veya kamu) alanları ile ilgili çalışabilmekte veya danışmanlık şirketlerinde de görev alabilmektedirler.