Enerji ve Enerji Sistemleri (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Günümüzde tüm ülkelerin politikalarında en önemli yeri tutan “enerji” teknik, çevresel, sosyolojik, ekonomik yönleri ile çok disiplinli ele alınması gereken bir konudur. Bu açıdan bakıldığında da gerekli tüm yönleri ile başarılması zordur. Enerji ve Enerji Sistemleri Doktora Programı literatüre hakim, enerji bilim ve teknolojinin hızla değişen sorunlarına disiplinler arası ileri araştırma yoluyla cevap verebilecek, enerji ile ilgili çevresel olguları ve ekonomik sorunları kavramış, enerji teknolojisinde yeni ve katma değeri yüksek çözümler ve ürünler üretebilecek araştırmacıları yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Türkiye’nin ihtiyacı olan üst düzey araştırmacı iş gücünü yetiştirmek ve katma değeri yüksek ürün ve çözümlerin oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Enerji ve Enerji Sistemleri programı benzer yapıdaki uluslararası kurumlarda olduğu gibi, her alandan öğrencilere açık olup, özellikle Makine, Elektrik, Kimya, Maden, Petrol ve Doğal Gaz, İnşaat, Çevre, Meteoroloji, Endüstri ve İşletme Mühendisliği, Mimarlık, Kimya, Fizik ve Matematik Bölümü mezunları için öngörülen disiplinler arası bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. HÜSEYİN AKILLI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ALİ BİRCAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN

Amaç

Disiplinlerarası bir konu olan “enerji” ile ilgili alanlarda, öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapabilecek, üst düzey akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler ve katma değeri yüksek ürünler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Hedef

Enerji ile ilgili alanlarda, bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyona sahip, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini verilen eğitim ile bütünleştirip yorumlayarak, özgün yeni bilgiler oluşturabilecek ve uygulayabilecek insan gücünü yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Adaylar, Çukurova Üniversitesi web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Doktora derecesi (PhD.) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Doktora (Bilim doktoru) derecesi kazanılmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Öğretim görevlisi veya öğretim üyesi kadrolarına başvurabilir

Staj

Staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda iş yeri eğitimi yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus programı ile değişim olmaktadır.

İstihdam Olanakları

- Enerji üretim tesisleri ve şirketleri - Enerji iletim ve dağıtım tesisleri ve şirketleri - Endüstri ve binalarda enerji yönetim birimleri - Enerji Danışmanlık Şirketleri - Kamuda enerji planlama, yönetim bölümleri - Yerel yönetimlerde enerji planlama, yönetim bölümleri - Enerji Ar-Ge birimleri