Temel İslam Bilimleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Programın amacı, öğrencilerin din hizmetlerini etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını ve bu alanda bilimsel araştırma yapmalarını sağlamaktır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İslam düşünce tarihinde tefsir, hadis, kelam, tasavvuf, İslam mezhepleri ve İslam hukuku alanında ortaya çıkan ekollerin doğuşu, teşekkül süreci, temel görüşleri hakkında yeterli bilgiye sahip olma.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NASİ ASLAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FATMANUR ALİBEKİROĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER

Staj Koordinatörü

Serkan ÇELİKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA HAYTA

Amaç

İslami bilimler sahasında temel kaynakları okuyup anlayacak, bunlardan doğru ve sağlıklı bilgiler üretebilecek ve bunları sistematik bir tarzda ilgililere ulaştırabilecek bilim etiğine sahip uzmanlar yetiştirmektir.

Hedef

Temel İslami kaynakları okuyup anlama, bu kaynaklardaki bilgileri doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirme, elde edilen bilgileri yazılı ve sözlü tarzda sistematik şekilde ifade edebilme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bunları kullanabilme becerisi kazandırmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek Lisans tezini savunmak ve jüriden kabul almak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Meslek edindirmeye yönelik bir program değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Alanında akademik olarak ilerleyebilir ve Kamu Kurumlarında çalışabilir.