Fizik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bölümümüz kuruluşundan itibaren yürütmekte olduğu yüksek lisans ve doktora programlarına özel önem vermektedir. Bölümümüzden yüksek lisans veya doktora derecesi ile mezun olmuş, çeşitli araştırma kurumlarında ve üniversitelerde çalışan çok sayıda bilim insanı bulunmaktadır. Öğrenciler uzmanlık alanlarında seçmeli dersler alabilmekte ve doktora çalışmalarını yürüttükleri alan ait araştırma laboratuvarlarını etkin olarak kullanabilmekte, teknolojik bilimsel araştırma yetenekleri en üst seviyede gelişmektedir. Programın dili Türkçedir fakat öğrenciler programa kabul edilebilmek için YÖK'ün belirlediği bir İngilizce seviye tespit sınavına katılarak Anabilim Dalının belirlediği dil puanı eşiğini aşmak durumundadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET KARAKILÇIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. METİN ÖZDEMİR

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Fizik alanında yetkin ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmek. Güncel konularda araştırma yapmak ve ülkemizin gereksinimi olan alanlarda uygulamaya yönelik teknolojiler geliştirerek ülke yararına sunmak. Dünya kalitesi standartlarında eğitim ve öğretim vermek. Buna hizmet eden dinamik lisansüstü programlar oluşturmak ve geliştirmek. Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırma yapmak. Küresel rekabet ortamında gereken bilgi ve becerilerle donanmış, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri takip eden, bugünün ve geleceğin dünyasındaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkıda bulunan, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen, girişimci, araştırma ve geliştirmeye önem veren, çağdaş, kültürlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip, uzman, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabete açık, sahip olunan bilgileri gerek akademik yaşamda gerekse toplumsal süreçlerde uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Üniversite, sanayi ve diğer sektörlerdeki uygulamalarda yetkinliğe sahip ve çözüm üreten iletişimi yüksek tercih edilen bireyler yetiştirmek.

Hedef

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve disiplinler arası çalışmalarda önem vererek yeni teknolojileri geliştirmek ve farklılık yaratan çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim ve araştırmalarda söz sahibi, güçlü ve tercih edilen eğitim kurumu olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

FİZİK doktora programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)´nun lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği ile Çukurova Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları .sağlamaları zorunludur. Başvuru koşulları ve bir doktora programına başvuru ile ilgili diğer bilgiler, üniversitenin internet sayfasında her sömestir başında ilan edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

-

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Üniversite bünyesinde veya farklı kurumlarda arge faaliyetlerinde görev alır