Üniversitemizde bazı programlar, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimleri pekiştirmeleri amacıyla stajı zorunlu kılmaktadır. Bir öğrenci, bütün derslerini başarı ile tamamlasa dahi, staj yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar diploma veya mezuniyet belgesi alamaz.

Stajlar, staj koordinatörlerinin denetimi ile yapılmaktadır. Stajlarını bitiren öğrenciler, ilgili birim koordinatörüne staj dosyasını teslim etmektedirler. Staj dosyaları, birimlerin staj komisyonları veya koordinatörleri tarafından değerlendirilmekte ve staj notları, öğrenci transkriptlerinde yer almaktadır.

Mühendislik Programları;

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi gibi mühendislik programlarında stajlar, eğitim öğretimin olmadığı yaz dönemlerinde yapılmaktadır. Bu fakültelerde okuyan öğrenciler, staj yapacağı kurumu kendileri belirleyebildiği gibi, bölüm staj koordinatörleri de öğrencileri kurumlara yönlendirebilmektedir. Yaz döneminde yapılan staj süreleri, programlara bağlı olarak 20-33 gün arasında değişmektedir.

Eğitim Fakültesi Programları;

“Öğretmenlik Uygulaması” veya “Okul Deneyimi” adı altında yapılan stajlar, eğitim öğretimin devam ettiği güz ve bahar yarıyıllarında yapılmaktadır. Bu amaçla öğrenciler, haftada bir tam gün veya iki yarım gün staj eğitimi için devlet okullarına veya özel okullara gitmektedirler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp ve Diş Hekimliği Programları;

Fakülteler, kendi hastanelerinde veya yurt içinde ya da yurt dışında, denkliği bulunan kurumlarda tamamlanması gereken klinik staj programlarına sahiptirler.

Farklı dereceli programların staj süreçlerine dair detaylar ders kataloglarında bulunabilir.