Antrenörlük Eğitimi

Lisans Programı - Spor Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 10.06.1987 tarih ve 23015 sayılı resmi gazetede yayınlanan 97/9414 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olup, bu tarihten hemen sonra Kampüs içerisinde Su Ürünleri Fakültesi binasının boş bulunan birinci katında İdari olarak yerleşmiş ve organize olmuştur.16.07.1987 tarihinde ise Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığının 13209 sayılı kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü açılmış İlk olarak; Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1986–1987 öğretim yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş olup 15 öğrenci ile aynı yıl normal öğretime başlamıştır. Günün değişen koşullarına uyarak 1994-1995 öğretim yılında yüksekokula ardından 2504 sayılı 09.05.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Antrenörlük Eğitimi bölümü, ilk olarak 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavıyla seçilen, 30 öğrenci ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün Spor Bilimleri Fakültesine bağlı faaliyet gösteren Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik olmak üzere 9 temel branşta antrenör yetiştirilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bölüm öğrencileri, 4 yıllık eğitim sonunda en az 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilik ders ve uygulama çalışmasına ek olarak dört dönemde bir kulüp stajını tamamladıktan sonra mezun olabilmekte ve "Antrenör" unvanını almaktadırlar. Bölümün programı öğrencilerin yaratıcılığını ortaya çıkartacak ve becerilerini artırmalarına olanak sağlayacak şekilde 2020-2021 eğitim öğretim yılında YÖK kararı ile çekirdek müfredata geçilerek yeniden düzenlenmiştir. Bölüm kadrosu 1 Profesör,2 Doçent, 1 Dr.Öğr.Üyesi, 8 Öğr. Gör ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 akademik personelden oluşmaktadır. Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik olmak üzere 9 branşta antrenör yetiştirilmektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 50 olan öğrenci sayısı 70 'e çıkartılmıştır. YÖK tarafından 2020-2021 yılında tekrar 50 öğrenciye düşmüştür. Kontenjanını %15 Milli sporcular %10 engelli sporcular oluşturur. Çift anadal; yan dal; Erasmus (Macaristan Almanya İspanya Polonya) Farabi Mevlana ve uluslararası öğrenci 2. ve ve 6. yarılları arasında kabul edilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DİLEK SEVİMLİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. EREN ULUÖZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. EREN ULUÖZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. MEHMET VURAT

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. EREN ULUÖZ

Amaç

Bölümümüzde; Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresine uyumları kavrayabilen, sporun toplum ve birey üzerindeki psiko-sosyal etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, alt yapı ve performans için gerekli olan ilkeleri, stratejileri ve taktikleri edinmiş, takım ruhu kazanmış, temsil yetenekleri, tecrübe ve özgüvenleri gelişmiş, profesyonel mesleklerini en iyi şekilde yapabilecek, yaşamlarını sağlıklı, sosyal bir şekilde sürdürebilecek sportif beceri ve yetenek kazanabilecekleri eğitim / öğretim ve imkanları sunmaktır. Ayrıca gelişime ve değişime açık, çevre, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlı, çocukların, gençlerin genç yetişkinlerin bireysel özelliklerine uygun eğitim verebilen, demokratik ve etik değerlere saygılı ve bilimsel bilgiler ışığında ilerleyen antrenörler yetiştirilmektedir.

Hedef

Fakültenin vizyonu ve misyonunda doğrultusunda, her zaman sorumluluklarının bilincinde, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan, barışçı, üretken ve uyumlu kuşaklar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Antrenörlük Eğitimi programında, toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara duyarlı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen bir öğretim hizmeti sunabilen, bu sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik projeler ve topluma hizmet uygulamaları geliştirebilen, mesleğin etik değerlerini benimsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda topluma rol modeli olabilecek antrenörler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Antrenörlük Eğitimi Bölümüne kabul için ilgili yıla ait YKS/TYT’den en az160 puan alarak Özel yetenek sınavında başarılı olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Lisans Derecesi elde etmek için zorunlu ve seçmeli olmak üzere her yarıyıl 30 'ar AKTS den 8 yarıyılda toplam 240 AKTS ders kredisi toplamak ve GNO 2:00 üzerinde olmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan lisans egitimini basari ile tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES sinavindan geçerli not almalari ve yeterli düzeyde Ingilizce dil bilgisine sahip olmalari kosuluyla kendi alanlarinda veya ilgili alanlarda Lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri "Antrenörlük deneyimi dersi" ve "antrenörlük uygulamaları dersi" ile kendi branşlarında uygulama yapmaktadır. Bu dersler Çekirdek Müfredat uygulamasına geçilmesinden sonra 7. yarıyıldan başlayıp mezuniyete kadar devam etmektedir

Uygulamalı Ders

Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik, Kano ve Kürek branşlarında uygulama dersleri uzmanlık alanında verirken, diğer tüm sportif branşlara yönelik seçmeli ders geniş yelbir yelpazede uygulamalı ders olarak verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi Programında öğrenim gören öğrenciler okulda öğrendiği temel bilgileri sahada özellikle Ç.Ü. Spor Klübüne bağlı, tüm spor branşlarında (Basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis,aletli, ritmik cimnastik, kano, kürek su sporları) ve diğer klüplerde uygulama yaparak öğrenmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine ve 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge'de belirtilen kriterlerin ve ön koşulların sağlanması ile yapılmaktadır.Çukurova Üniversitesi ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönergeye göre ortak program olanaklarından yararlanabilir.

İstihdam Olanakları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektedir. Bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.