Müzik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Piyano,Nefesli -Vurmalı ve Yaylı Çalgılar Sanatları alanında, teknik ve müzikal anlamda eğitim veren ve sanatçı yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Yüksek lisans programını ,teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen,estetik bakış açısı edinmiş,çaldığı enstrümanla eseri yorumlayabilme,eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış,sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip,kendine,ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan sanatçı yetiştirme düzeyinde eğitim veren bir Yüksek Lisans programıdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÜLVİYYE GÜLER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SEMİN SÜEDA ÇÖLCÜ

Erasmus Koordinatörü

Doç. VANIA PETROVA BATCHVAROVA

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SİBEL AKYÜREK

Amaç

Yüksek lisans programını ,teknik ve müzikal yöntemleri en iyi şekilde kullanarak çalabilen,estetik bakış açısı edinmiş,çaldığı enstrümanla eseri yorumlayabilme,eserin vermeye çalıştığı duygu ve düşünceleri seyirciye aktarabilme yetisi kazanmış,sanat ahlakına ve meslek disiplinine sahip,kendine,ulusuna ve tüm insanlığa karşı üzerine düşen sorumluluğun farkında olan sanatçı yetiştirmek.

Hedef

Programın hedefi bireyin Müzik Eğitim Programında yer alan ileri düzeydeki farklı müzik dönem ve stillerine ait eserleri teknik ve müzikal anlamda icra edebilmesini sağlamak,alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek bilgi ve bağımsız düşenebilme becerisine gelmesini sağlamak,kendini devamlı geliştiren ve güncelleyen bir bakış açısıyla dünyayı ve bulunduğu yeri sorgulayan,eleştiren ve bilimsel bakış açısı geliştirebilen bir birey olmalarını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan ögrencilere Müzik Anasanat Dalında "Bilim Uzmanı" ünvanı verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması krediye dâhil olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş, jüri üye sayısının üç fazla kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programımızda staj uygulaması bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulamalı Dersler ilgili dersin stüdyosunda ve/veya uygulama alanlarında yürütülür.

İş Yeri Eğitimi

Programımızda iş yeri eğitimi uygulaması bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programa kayıt yaptıran öğrenciler 1. dönem hariç olmak üzere diğer sınıflarda dilerlerse Yüksek Öğrenim Kurumu'nun kabul ettiği Üniversiteler ile Uluslararası veya Ulusal değişim programlarına katılabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar çeşitli sanat kurumlarında (konservatuvar,orkestra v.b.)sanatçı olarak görev yapabilirler. Ayrıca kendi kurumlarında kariyer yapabilirler.