Tarım Ekonomisi

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Ziraat Fakültesi öğrencilerine tarımın ekonomik yönüyle ilgili dersleri vermek amacıyla 1969 yılında kurulan Tarım Ekonomisi Bölümü belirli bir süre diğer bölümlere bağlı olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1979 yılı başlarında ilk öğretim üyelerini yetiştirerek bağımsız bir bölüm haline dönüşmüştür. Bunun ardından 1981-1982 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Bölüm "Tarım İşletmeciliği" ve "Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım" adlı iki anabilim dalından oluşmaktadır. Tarım İşletmeciliği anabilim dalı tarımsal pazarlama, tarımsal üretim ekonomisi, tarım işletmeciliği, tarımsal finansman gibi konulara, Tarım Politikası ve Tarımsal Yayım anabilim dalı ise tarım politikası ve tarımsal yayım konularına yönelik araştırmalar yapmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenlemektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölümün bu amaçla yoğunlaştığı temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir: Tarımsal bilim dallarının üretimle ilgili olarak ortaya koymuş oldukları teknik sonuçların tarımsal işletmelerde karlı bir şekilde nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını bildirme, Üreticilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili olarak pazarlamanın her aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözümü için her düzeyde önerilerde bulunma, Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak politikalar ve uygulama sonuçları konusunda karar vericilere bilimsel veri sağlama, Tarımdaki yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında sorunları ve çözüm olanaklarını araştırma, Ekonomik kalkınmada sosyal yapıların rolünü, önemini ve geliştirilmesi olanaklarını araştırma.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. DİLEK BOSTAN BUDAK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi UFUK GÜLTEKİN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA NECAT ÖREN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ARZU SEÇER

Amaç

Tarım Ekonomisi Bölümü, ekonomi genelinde ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman elemanları yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır.

Hedef

Bölümümüz ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve yaratıcı eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri ile ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınan ve paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği altyapısına sahip bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bölümün temel hedefleri şunlardır: 1) Tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri düzenleyerek çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirmek, 2) alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak ve 3) sahip olduğu bilgileri uygulama alanına aktarmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

40 iş günü. Tarım Ekonomisi Bölümünde ve bölümün amaçlarına uygun seçilmiş yerlerde.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Ç.Ü."Çift Ana Dal Yönergesi" ve "Yan Dal Yönergesi"nde belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler açılmış olan programlarda çift ana dal ve yan dal eğitimlerine başvurabilirler.

İstihdam Olanakları

Bu bölümün mezunları kamuda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ekonomi, kalkınma, enerji ve tabii kaynaklar, çevre, orman, su, gümrük ve ticaret bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, İGEME, MPM, DSİ gibi kamu banka ve sigorta şirketleri, danışmanlık firmaları, tarım kooepratifleri ve sulama birlikleri, tarım ve tarım dışı işletmeler, oda ve borsalar, kalkınma ajansları, hazine ve dış ticaret müsteşarlıkları, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları, ve diğer özel sektör kuruluşlarında istihdam edilmektedir.