Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur. 1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime geçiş sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.Bu programda; Radyoloji ve Nükleer Tıp birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Hekim tarafından gerek hastalığın tanısı veya tedavisinde Radyoloji hizmetleri alanında günün çağdaş koşullarına uygun, mesleki bilgi, beceri ve davranış kazandırılmış nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının teorik ve uygulamaları Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde Radyoloji Ana Bilim Dalının ilgili ünitelerinde ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yürütülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi PINAR ETİZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi PINAR ETİZ

Amaç

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nın amacı; 2 yıllık eğitim sürecinde hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan Radyodiagnostik alanında ve Radyoterapide radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedef

Cihaz ve ekipmanların bakım ve kontrolünü yapabilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli radyoloji teknikerleri yetiştirmektir. Hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme yeteneğine sahip radyoloji teknikerleri yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezun veya mezun olabilecek durumda olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri öğrencileri, Dikey Geçiş Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilan edilen lisans programlarına (Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) başvurabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet ve Üniversite Hastaneleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji kliniğinde uygulama yapmaktadırlar.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler hastanelerde "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" olarak çalışabilmektedir. Üniversite Hastanelerinde, Devlet Hastanelerinde, Özel Hastanelerde v.s Tüm hastanelerde Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar