Biyoistatistik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Daha önce Ç.Ü. Tıp fakültesi Halk Sağlığı AD bünyesinde bilim dalı olarak hizmet veren programımız, 1995 yılından bu yana AD olarak hizmet vermektedir. Kurulduğu yıldan bu yana master ve doktora düzeyinde öğrenciler yetiştiren AD’mızda sağlık alanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların tasarımı, analizi ve raporlanması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program, öğrencilere yüksek lisans düzeyinde sağlıkla ilgili bir bilimsel araştırmaya dair veri toplama, veri girişi, analizi ve yorumlanması konularında bilgi ve beceri kazanmaları konusunda uygulamalı eğitim sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencileri bu alanda doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır. Anabilim dalında, lisans üstü öğrencilerin serbest çalışabilmeleri için tahsis edilmiş çalışma odası ve istatistiksel paket programları içeren donanımlı bilgisayarlı laboratuarı, biyoistatistik kitap ve kaynakları ile donanımlı kütüphane bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÜLŞAH SEYDAOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÜLŞAH SEYDAOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal ARSLAN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Bu programda, yüksek lisans düzeyinde sağlıkla ilgili bir bilimsel araştırmaya dair veri toplama, veri girişi, analizi ve yorumlanması konularında bilgi ve beceri sahibi bilim uzmanları yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef

Ulusal ve uluslararası düzeyde biyoistatistiksel danışmanlık hizmeti verebilecek, akademik kariyer planlayabilen bilim uzmanları yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoistatistik(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Program, her dönem 30 kredi olmak üzere alan dersleri, semeli dersler, bir seminer dersi ve tez çalışmasını içerir. Aldığı dersleri başarıyla tamamlayan ve yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarıyla savunan kişi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Biyoistatistik doktora programına başvurabilmek için adayların Biyoistatistik yüksek lisans derecesini almaları gerekmektedir. Bu programı tamamlayan öğrenciler Biyoistatistik doktora programına başvurabilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bazı teorik derslerin uygulamaları bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler farklı alanlarda istihdam edilebilmektedir. Bu alanlar; kamu kurumu, özel kurum, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve ARGE birimleri olabilir.