Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Felsefeve Din Bilimleri alanında insan, din ve kültür ilişkilerinin çeşitli boyutları üzerinde çalışmalar yapabilecek nitelikli insan gücü ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN KAYIKLIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ATİK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER

Staj Koordinatörü

Serkan ÇELİKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA HAYTA

Amaç

Felsefe ve Din Bilimleri alanında yer alan disiplinlerin klasik ve modern literatürüne sahip, bilimsel yollarla bilgiler üreten, din olgusunu bilimsel yollarla ve eleştirel olarak yorumlama yeteneğine sahip bilim uzmanı yetiştirmektir.

Hedef

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, lisansüstü düzeyde öğrenime aldığı öğrencilere; 1- İlâhiyatla bağlantılı felsefi disiplinler ve din bilimleri alanlarında araştırma yapılacak konuları belirleyebilme 2- Araştırılacak konunun bilgi kaynaklarını tespit edip onlara ulaşabilme ve ihtiyacı olan verileri toplayabilme 3- Elde ettiği verileri araştırma problemin çözümü yönünde tahlil edip değerlendirebilme 4- Bilimsel ölçülere göre araştırmaları yürütüp kullanılabilir sonuçlar üretebilme 5- Bilimsel sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme 6- Çalışmalarını bilimsel ahlâk kurallarına göre yürütebilme bilgi, beceri ve yetkinliğini kazandırmayı hedef alır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için : https://eobs.cu.edu.tr/giriskosul_tr.aspx

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Felsefe & Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek Lisans tezini savunmak ve jüriden kabul almak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Meslek edindirmeye yönelik bir program değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın değişim olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Felsefe ve Din Bilimleri alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.