İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli) (II. Öğretim) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

İş Güvenliği TezliYüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen- Edebiyat, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Tıp ve Hukuk Fakültesinin ilgili bölümlerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, iş yerlerinde karşılaşılan Tehlikeli durum ve Tehlikeli davranışlara yönelik problemleri çözme ve İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki yenilikleri/yönetmelikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

İnterdisipliner olan bu programın amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslar arası mevzuatı bilen, AR-GE çalışması yapabilir uzman kişiler yetiştirmektir.

Hedef

The aim of this interdisciplinary program is to train specialists who can make R & D studies and know national and international legislation on occupational health and safety at workplaces.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve iş güvenliği ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programı tamamlamak için staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda öğrenciler çalışmak istediklere alana göre ders seçerler ve ders döneminde en az bir seminer verirler, bir tez danışmanı nezninde araştırma yapmak istedikleri konuya yönelik bir tez programı sunarlar. Tezin yürütümü sırasında veriler ya doğrudan iş yerlerinden temin edilmekte veya labratuvarlarda bizzati deneylerle sağlanmaktadır. Hazırladıkları tezi en az alanında uzman üç jürü üyesi karşısında savunurlar. Tezde başarılı oldukalarında mezun olurlar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda Çift anadal, yandal ve ortak program seçenekleri bulunmamaktdır.

İstihdam Olanakları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek ve bu konularda akademik anlamda yükselmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir. Mezunlar, B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesi aldıklarında çeşitli iş yerlerinde iş güvenliği uzamanı olarak çalışabilir veya akademik kariyer yapabilirler.