Otomotiv Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Çukurova  Üniversitesi Adana  Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Programı 2003-2004 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Kuruluşundan hemen sonra TEMSA GLOBAL (şimdiki adıyla TEMSA) ile Çukurova Üniversitesi arasındaki Üniversite-Sanayi işbirliği projesi kapsamında TEMSA ile entegre eğitim projesi uygulamaya sokulmuştur. Programda bir öğretim üyesi bir öğretim görevlisi olmak üzere 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde sektörden de destek alınabilmektedir. Otomotiv Programı Laboratuvarları'nda kesit araçlar ile çok sayıda çalışır durumda ve son model elektronik kontrollü motor mevcuttur. Laboratuvarlarda tüm araçlara yönelik bakım servis ve test ekipmanları bulunmaktadır. Otomotiv atölyesindeki motor ve aktarma organları üzerinde uygulamalı eğitimler sürdürülmektedir. Otomotiv programında yaşam boyu öğrenme amaçlı olarak sertifika eğitim çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimiz, eğitim-öğretimin 4. yarıyılının tamamını, isteğe bağlı olarak, ilgili alandaki işyerlerinde işyeri eğitimi adı altında almaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz "Otomotiv Teknikeri" unvanını alırlar. Otomotiv Teknikeri karayolu taşımacığında ve tarımda kullanılan motorlu araçların, motor ve taşıt gövdesinin yapımı ile bakım ve onarımını yapan, otomotiv veya makine mühendisiyle işçi arasındaki iletişimi sağlayan kişidir. Motorlu araç üreten fabrikalarda otomotiv veya makine mühendisi tarafından planlanan işleri uygulamaya koyar, parçaların üretimi, birleştirilmesi (montaj), ürünün kalite yönünden kontrolü ve denenmesi aşamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine çalışır, *Üretim ve servis ünitelerinde kullanılan makine ve parçaların hizmete hazır durumda olması ile ilgili önlemleri alır. Otomotiv teknikerlerinin her türlü yerli ve yabancı kuruluşlara ait otomotiv sanayi ve yan sanayide iş bulma olanakları vardır. Satış sonrası tamir ve bakım servislerinde çalışabilme olanağına sahip oldukları gibi, gerekli sermayesi olanlar kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. ALİ CAN YILMAZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. SABRİ CAN EKERER

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. ALİ CAN YILMAZ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ALİ CAN YILMAZ

Amaç

Otomotiv sektörünün,gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara teknik elemanlarının, çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) Temel Yeterlilik Testinden(TYT) yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırılabilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Otomotiv Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

İlgili kurallar, Çukurova Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilmiştir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Otomotiv Teknolojisi" ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği , -Makine Mühendisliği , -Otomotiv Mühendisliği, -Uçak Gövde-Motor , Uçak Gövde-Motor Bakım lisans programlarına ve -Açıköğretim lisans programlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.

Staj

30 iş günü olacak şekilde tüm otomotiv firmalarının satış-servis bölümlerinde, otomotiv yedek parça sanayiinde, ağır makine sanayii, vb.

Uygulamalı Ders

Fiziksel imkanlar çerçevesinde sahip olduğumuz 2 adet laboratuvarda uygulamalı eğitimler verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Otomotiv Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri bilen, uygulayan, iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, üretilen ürün veya hizmetin kalitesiyle ilgili sorumluluk alabilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan ve teknik becerilere sahip teknikerler olarak yetiştirilmektedir. Programımız aynı zamanda öğrencilerimize akademik zekâyı, yaratıcı hayal gücünü, el becerilerini geliştirmeyi amaç edinmektedir. Belirli kontenjanlar çerçevesinde mezuniyetten sonra önerilerimiz doğrultusunda ve belirli kriterler çerçevesinde yine sektör tarafından öğrencilerimize istihdam sağlanmaktadır. Mezunlarımızın ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.