Ekonometri (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programın ilk yılında teorik ve uygulamalı derslerini tamamlayıp ikinci yılında tez hazırlamaktadır. Bu dersler ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili konuları içermektedir. Programın sonunda öğrenci geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısına sahip olarak, herhangi bir konuda detaylı literatür araştırması yaparak ve seçeceği bir konuda tez yazarak Ekonometri Bilim Uzmanı unvanını kazanır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda öğrenciler, akademik ilgileri doğrultusunda ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması ve iktisat ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar. Bununla birlikte sunacakları bir seminerin ardından ilgi duydukları bir konuyla ilgili tez önerilerini verirler. Bu tezi başarı ile savunan bir öğrenci mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN ALTAN ÇABUK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. ERSİN KIRAL

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi FELA ÖZBEY

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Çiğdem KOŞAR TAŞ

Amaç

Ekonometri Tezli Yüksek Lisans programının amacı, ekonometri, istatistik ve iktisat kavramları ile becerilerini kullanacak şekilde öğrencilerini donatarak, onların kamu ve özel sektörde karar alıcı pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlamaktır. Programda ayrıca kamu ve vakıf üniversitelerinde istihdam edilecek genç akademisyenlerin yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Hedef

Kamu ve özel sektöre alanında donanımlı iş gücü sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması, yabancı dil puanı ve bilim sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezun olan öğrenciler ekonometri tezli yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak unvan kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 120 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler. Mezunlar ayrıca kamu ve vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.