İlk ve Acil Yardım

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

İlk ve Acil Yardım Programı 2003- 2004 eğitim-öğretim döneminde Çukurova Üniversitesi Ceyhan Kampüsünde eğitime başlamıştır. 2013- 2014 Eğitim öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesine dahil edilmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) göre öğrenci alınmaktadır. İlk ve Acil Yardım programı normal öğretimde 60 kişilik kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçe´dir. Öğrenciler teorik ve uygulamalı derslerini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu derslikleri, İlk ve Acil Yardım uygulama dersliği ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde yapmaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz "İlk ve Acil Yardım Teknikeri" unvanını kazanmaktadır. Mezunlarımız, üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı ambulans istasyonları ve komuta kontrol merkezinde iş bulabilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. GÜLAY HALİDİ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. GÜLAY HALİDİ

Amaç

Hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye hastane öncesi alanda görev-yetki ve sorumlulukları dahilinde uygun ilk müdahaleyi ve gerektiğinde temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği pratiklerini sunabilen, kazazedenin/hastanın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde transportunu sağlayabilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Hedef

1- Temel yaşam desteğini uygulamak 2- Oksijen tedavisinin endikasyonlarını bilmek ve uygun ekipmanla oksijen tedavisini uygulamak 3- Uygun ekipmanla doğru havayolu yönetimini sağlamak 4- Doğru ekipmanla ve yöntemlerle kanama kontrolünü sağlamak 5- İleri yaşam desteği pratiklerini uygulamak 6- İlaç/sıvı uygulamalarını görev-yetki-sorumlulukları dahilinde etkin bir şekilde yapmak 7- Otomatik/manuel eksternal defibrilatör kullanmak 8- Stabilizasyonunun endike olduğu durumlarda uygun ekipmanla kazazedenin/hastanın immobilizasyonunu sağlamak 9- Doğru ekipman ve uygun taşıma teknikleri ile kazazedeyi/hastayı taşımak 10- Çoklu yaralanmalarda veya afetlerde alanda etkin triyaj yapmak 11- Komuta kontrol merkeziyle ve diğer kuruluşlarla iletişimi sağlamak 12- Ekip üyeleriyle ve diğer kuruluşlardaki çalışanlarla kooperasyon kurmak 13- Normal doğum eylemine yardımcı olmak 14- Kazazedenin/hastanın durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde değerlendirmek 15- Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü sağlamak 16- Vücut mekaniklerini etkin bir şekilde kullanarak olası meslek kazalarından kendini korumak 17- Olay yeri, kazazede/hasta güvenliğini sağlamak

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Üniversite öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı aracılığıyla kabul edilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız DGS sınavında başarılı olarak, uygun lisans programlarına (Hemşirelik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi) dikey geçiş hakkı kazanırlar. Böylece lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Mezunlarımız devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servislerinde, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve 112´ye bağlı istasyonlarda çalışabilirler.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin acil servislerinde ve 112 istasyonlarında yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler uygulamalarını Üniversitemiz Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapmaktadırlar.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler üniversite, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin acil servisleri ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı ambulans istasyonları ve komuta kontrol merkezinde iş bulabilmektedirler.