Bitki Koruma

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, nematodlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs ve viroid) etmenler ile yabancı otlar, bitkisel üretime verdiği zararlar nedeni ile bölümün çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve tüm savaş yöntemlerinin kullanımı bölümümüzde öğretilir. Bölüm, çeşitli bitki koruma aktiviteleri için gerekli olan uygun olanaklara sahiptir. Modern ekipmanlarla donanımlı her disipline ait laboratuvarlar, yaklaşık 40 dekarlık bölüm araştırma ve uygulama alanı, sera ve iklim odaları, Entomoloji ve Fitopatoloji anabilim dallarında yürütülen araştırmalara olanak sağlamaktadır. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı yapılması zorunludur. Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda Bitki Koruma Bölümünden mezun Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bitki Koruma Bölümü, eğitim ve araştırma faaliyetlerini Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere iki Anabilim Dalı çerçevesinde sürdürmektedir. Entomoloji Anabilim dalında böcek, akar ve nematod gruplarına ilişkin öncelikle bölgede kültür bitkileri yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların çözümü ile birlikte faunistik ve sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Fitopatoloji Anabilim dalı ise Bakteriyoloji, Mikoloji, Viroloji ve Herboloji bilim dallarında yine bölgede yaygın ve ekonomik öneme sahip bildirilen etmenlerin neden olduğu hastalıklar ve yabancıot türleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bölüm zooloji, biyoloji, genetik, biyokimya, bitki fizyolojisi, taksonomi ve sistematik gibi farklı bilim dalları ile ilişki halindedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET RİFAT ULUSOY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. İsmail DÖKER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUHARREM ARAP KAMBEROĞLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. DAVUT SONER AKGÜL

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. İsmail DÖKER

Amaç

Programın amacı; öğrencilerine önce temel ziraat mühendisliği alanında gerekli alt yapıyı kazandırmaktır. Daha sonra; öğrencilerine programın ana konusu olan kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri verme, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü eldesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri Yüksek lisans programına hazırlamayı hedeflemektedir.

Hedef

Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip, bitki hastalık, zarar etmeni ve yabancotlar ile mücadelede savaş yöntemlerinin doğru uygulanmasını sağlayan ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlayan; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazabilen, mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilen, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisine sahip, meslek etiğine saygılı olan, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneğine sahip Ziraat Mühendisleri yetiştirmek programın hedefidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafıdan verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Öğrenci Lisans derecesine sahip olur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim-öğretim 4 yıllık fakülte ve yüksekokullarda en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrenciler 3. sınıftan 4. sınıfa geçtikleri yılın yaz döneminde 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Staj yerleri Diğer Üniversitelerin Bitki Koruma Bölümleri, Tarım Bakanlığının Bitki Koruma ile ilgili Kurumları, Kurumsal Bitki Koruma ve Tarım İlaçları Firmaları

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Temelli Öğrenim uygulanmamakta yalnız uygulanması için girişimlerde bulunulmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Ziraat Fakültesinin Tüm Bölümleri öğrencilerinin gerekli koşulları sağlamaları durumunda Bitki Koruma Bölümünde Çift Anadal ve Yan Dal Programlarına devam hakları vardır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar başta Tarım Bakanlığına bağlı Tarım İl Müdürlüğü- Bitki Koruma Şube Müdürlüğü (İç karantina dahil), Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler), Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri olmak üzere, Ziraat Fakülteleri- Bitki Koruma Bölümleri, Tarım İlaçları Üretim ve Satışı yapan uluslararası ve ulusal firmalar olmak üzere, Uluslararası ve ulusal Tohum Üretim Firmaları ile Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele, İlaçlama Şirketleri- Çevre Sağlığı İlaçlaması, Tarımsal Danışmanlık Şirketleri, Özel Çiftlikler ve Seralarda İş Olanaklarına sahiptir.