Arkeometri (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Arkeometri programı, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Program, sosyal bilimler altyapısına sahip öğrencilerin arkeometri için geçerli olan bilimsel ve uygulamalı bilimleri bilimsel yöntemlerini öğrenirken, arkeoloji biliminde fen ve mühendislik arka plan öğrencilerine eğitim verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Arkeometri programında yer alan bölümlerin araştırma laboratuvarları mevcuttur. Arkeometri programındaki güncel araştırmalar, inorganik materyallerin tarihlendirilmesi, eski ve tarihi teknolojinin araştırılması, jeoarkeolojik çalışmalar, in-situ ve müzelerde yer alan eserlerin korunması ve restorasyon çalışmaları konularının çoğunu kapsamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Arkeometrik çalışmalar, evrensel bir kronoloji, üretimin kökenleri ve eserlerin üretim teknolojilerinin anlaşılmasına (eserlerin nerede yapıldığı, nasıl yapıldığı ve ne için kullanıldığı vb.) yardımcı olur. Arkeometrik çalışmalar aynı zamanda geçmiş tabiat, iklimler, flora ve faunanın yanı sıra, insanın kendisi, arkeolojik yerleşim yerleri ve ölü gömme gelenekleri hakkında da bilgi verir. Ayrıca arkeolojik materyallerin süreç içinde gördüğü ve göreceği zararları en aza indirgemek için yeni koruma yöntemleri geliştirir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA TOPAKSU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. FATMA ŞAHİN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. NERGİS KILINÇ MİRDALI

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. YUSUF ZİYA HALEFOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. ELİF GENÇ

Amaç

Programın temel amacı, mezunların, doğal ve uygulamalı bilimlerin bilimsel yöntemlerini uygulayarak arkeolojik sorunlara çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Tarihin araştırılması ve anlaşılması, soyut çalışan bilim adamları ve arkeologlar arasındaki işbirliği ile yeni bir boyut kazanmıştır. Böylece analizler sayesinde arkeolojik kalıntıların ve malzemelerin tanımlanması ve tarihlendirilmesi yapılabilmektedir.

Hedef

Arkeometri, genel olarak, organik ve inorganik malzemelerin tarihlendirilmesi, eski ve tarihi teknolojilerin incelenmesi, jeoarkeolojik araştırmalar, maden araştırmaları, biyolojik materyal çalışmaları, in-situ yada müzelerde yer alan eserlerin korunması, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin arkeolojik materyallere uygulanması çalışmalarını hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Disiplinlerarası bir program olduğun için her yıl birim akademik kurul kararı ile kabul koşulları belirlenir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Arkeometri(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yönetmelikleri çerçevesine uymak zorundadır. Program iki yıllıktır. İlk yıl teorik dersler, ikinci yıl ise tez çalışması yapılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Fen Bilimleri Enstitüsü YL programlarındaki tüm değişim olanaklarına sahiptir.

İstihdam Olanakları

Arkeometri Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları: Müzelerde (özel ve Devlet müzeleri), Arkeometri ve Arkeloji ile ilgili alanlarda faaliyette bulunan kurumlarda uzman, araştırmacı, takım lideri veya yönetici olarak görev yaparlar. Türkiye’deki ve Yurt dışındaki seçkin üniversitelerin doktora programlarına burslu ve/veya burssuz olarak kabul edilirler. Uzmanlık alanları ile ilgili bilgi ve bulgularını, meslektaşları ve toplum ile yazılı ve/veya sözlü olarak paylaşarak kariyerlerinde ön plana çıkarlar. Kültürel varlıkların konservasyonu ve restorasyonu ile ilgili kurumlarda (şirketlerde) görev yaparlar. Kazılarda ve özellikle sualtı kazılarında görev yaparlar.