Translasyonel Tıp (İngilizce) (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Translasyonel Tıp İngilizce Doktora Programı öğrencilerin Tıp alanına özgü temel, klinik ve mühendislik alanlarında uzmanlaşmasını, bu alanlarda bilimsel araştırma yapabilme, yeni bulgulara ulaşabilme ve bunları yorumlayıp yayınlayabilme yetisini kazanmasını, öğrendiklerini aktarmasını, bilgi ve yetkinliklerini etik ilkeler çerçevesinde toplum yararına uygulamasını, bilgisini paylaşmasını ve Tıp alanına yenilikler getirmesini amaçlamaktadır. Translasyonel Tıp disiplinlerarası yapısı gereği; Biyoloji, Kimya, Biyokimya, Moleküler Biyoloji gibi temel bilimler, Tıp Temel Bilimler, Klinik bilimler (tıp, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık) ve mühendislik bilimlerininin (Biyomedikal Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik) katkılarıyla gelişen bir alandır. Translasyonel Tıp Anabilim Dalı İngilizce Doktora programında, adı geçen bilim dallarında disiplinlerarası olarak planlanmış bir müfredat yürütülmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Translasyonel Tıp birçok bilim dalının bir arada çalışmasını gerektiren disiplinlerarası bir alandır. Temel araştırmalar ile klinik araştırmalar arasında bir köprü görevi görür. Bu program Doktora düzeyinde gerekli bilgi ve beceriler ile donanmış, alanıyla ilgili çalışmaları bireysel veya ekip üyesi olarak yürütebilen, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen, öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirleyerek yönlendirebilen ve çalışmalarında etik kurallara dikkat eden bilim insanları yetiştirmeye yönelik bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. BEHİCE DURGUN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. Yasemin SAYGIDEĞER

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Yasemin SAYGIDEĞER

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Translasyonel Tıp İngilizce Doktora Programının amacı; yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak; güncel ve ileri düzeydeki translasyonel tıp bilgilerini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştiren, derinleştiren ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşan; yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak translasyonel tıp ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştiren; translasyonel tıbbın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşan; özgün bilimsel araştırmaları bağımsız olarak planlayan, yapan, yazan ve uluslararası yayın haline getiren, etik ilkelerin ve etik kuralların birey ve toplum için önemini bilen ve etik davranan; translasyonel tıp konusundaki bilgi, beceri ve tutumu başkalarına öğretebilen translasyonel tıp doktoru olarak yetişmektir.

Hedef

Translasyonel Tıp alanındaki bilgileri ileri düzeyde açıklar. Alanındaki güncel bilgileri eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. Alanı ile ilgili teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır. Bilimsel araştırmalarında bireysel veya takım halinde araştırmayı planlarlar, hazırlar ve sonuçlandırır. Etik ilke ve kuralların toplum için önemini ayırt eder. Alanı ile ilgili yeni bir düşünce veya fikir geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, ileri düzeyde istatistiksel analiz yapar, bulgulardan özgün sonuçlar çıkarır. Elde ettiği sonuçları, yazar, ulusal/uluslararası kongrelerde sunar veya dergilerde yayınlar. Translasyonel Tıp alanı ile ilgili konularda uzman ve yetkin kişilerle etkili bir iletişim kurar, tartışır, problemleri saptar ve çözer.

Kayıt Kabul Koşulları

Translasyonel Tıp İngilizce Doktora programına, Translasyonel Tıp ile ilişkili olan farklı Anabilim Dallarından (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri mezunları ile sağlık ve fen bilimlerinin diğer alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış) adaylar başvurabilirler. Translasyonel Tıp Doktora programına başvuracak adayların programa kabul edilebilmeleri için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki Doktora Programı öğrenci kabul esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları ve kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler " ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ"ne göre ve kayıtlarını yapmak koşuluyla kabul edilir. Bu programa kabul edilebilmek için yabancı dil puanının 80 ve üstü olması zorunludur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Translasyonel Tıp İngilizce Doktora derecesi (PhD)

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

"Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"ndeki "Doktora Diploması" Başlığında belirtilen kurallar

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Akademik kariyerlerine ve araştırmalarına devam edebilecekleri gibi sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışmalarını sürdürebilirler.

Staj

Staj dersi yok

Uygulamalı Ders

Bazı teorik derslerin laboratuvar uygulamaları ve laboratuvar dersleri bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimi yok

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi Programları ile YÖK'ün eşlenik alan olarak belirlediği Üniversiteler

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar yurt içinde ve yurt dışında üniversitelerde akademik kariyerlerine ve araştırmalarına devam edebilecekleri gibi sağlık alanı ile ilgili kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda iş olanağı bulabilirler.