Pazarlama (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Programın amacı, pazarlamanın temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış hem kamuda hem de özel sektörde her düzeyde pazarlama çalışanı ve yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış işletme ve işletme dışı fakülte mezunlarına hizmet verecek bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Uzaktan Eğitim Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ilgili alanda çalışan akademik personelin donanımı ve teknolojik altyapısı ile benzer programlardan farklılaşmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

Amaç

Programın amacı; zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırarak, yoğun çalışma programı içinde olan bireylere ve özellikle pazarlama ve satış alanında fiilen çalışanları eğitim alma ve kariyerini geliştirme fırsatı sunmaktır.

Hedef

Program modern pazarlama anlayışı çerçevesinde, pazarlamanın ilke ve kurallarını öğretmek; pazarlama stratejileri geliştirebilmelerini sağlamak; araştırma tekniklerini öğreterek pazar araştırmaları yapmalarını sağlamak; öğrencilerin pazarlama iletişimi alanında uzmanlaşmasını sağlayarak bütünleşik pazarlama anlayışı uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri bu program aracılığıyla hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa başvuran adaylar Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere U.Eğ. Pazarlama diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesi hazırlamak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Değişim olanakları mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları özel sektör ve kamu kurumlarında başta pazarlama ile ilgili departmanlarda olmak üzere yönetici olarak veya diğer pozisyonlarda çalışmaktadırlar.