Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (II. Öğretim)

Ön Lisans Programı - Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 1991-1992 eğitim öğretim döneminde açılmıştır. 2008-2009 eğitim öğretim döneminde ikinci öğretimle öğretime devam edilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime geçiş sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Ortaöğretim başarı puanları, oku türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınaraknkontenjan dahilinde yerleştirilebilirler. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı normal öğretimde 50 öğrenci, ikinci öğretmde 50 öğrenci olmak üzere 100 kişilik kontenjanımız vardır. Eğitim dili Türkçedir. Öğrenciler uygulamalı derslerini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi polikilnik, klinik ve ana bilim sekreterliklerinde yapmaktadırlar. Sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter olarak çalışmak üzere ara insangücü yetiştirilmektedir. Bı programdanmezun olan öğrencilerimiz sağlı teknikeri ünvanı kazanmaktadır. Üniversite, devlet ve özel sağlık kurumlarında iş bulabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞULE SULTAN MENZİLETOĞLU YILDIZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. AZİZE BATUN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi EMİR İBRAHİM IŞIK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. MERAL MİRALOĞLU

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. AZİZE BATUN

Amaç

Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılapları bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan, ülkesine, ulusuna ve insanlık alemine hizmeti amaç edinen, sağlık birimlerindeki sekreterya hizmetlerini yürütebilen, hastalıkların teşhis ve tedavilerini kaydedebilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen, dokümanları toplayıp, düzenleyerek arşivleyebilen, arşiv düzenleyip, geliştirebilen hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan, hasta, hasta yakınları ve sağlık personeli arasında hizmet vererek destek sağlayan meslek elemanları yetiştirmektir

Hedef

Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik hizmetleri alanında çalışacak olan meslek elemanlarına: sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösterme, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma, mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra etkin iletişim kurabilme, ekip içersinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği gibi yeterlilikler kazandırmak, ayrıca, kuramsal bilginin yanında hastane içi uygulama ve zorunlu birinci sınıf yaz stajı ile öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) göre kontenjan dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra merkezi/genel not ortalamasına göre yatay geçiş kontenjanları ile uluslararası öğrenci ofisi tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde de öğrenci kabul edilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin programdaki dersleri başarmış olması en az 120 AKTS kredisi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunlarının 2015-DGS Kılavuzuna DGS sınavı ile İşletme, Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi Lisans programlarına geçişleri mümkündür.

Staj

Zorunlu yaz stajı süresi 30 iş günüdür. Devlet ve Üniversite Hastaneleri´nde staj yapılabilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kliniklerinde yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme yapılmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus ve Farabi değişim programı olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcuttur