Makine Mühendisliği

Lisans Programı - Ceyhan Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Ceyhan Mühendislik Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 11/12/2009 tarihli ve 2009/15660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Makine Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarında Mart 2013 itibariyle 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümünde; Makine Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET BİLGİLİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET BİLGİLİ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi VELİ ÖZBOLAT

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. KERİMCAN ÇELEBİ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ENGİN PINAR

Amaç

Ceyhan Makina Mühendisliği lisans programı mezunları, Araştırma, geliştirme, ürün tasarımı, ileri teknoloji içeren çalışmalarda tercih edilirler; iş yaşamlarında girişimci, lider, öncü olurlar, Gelişimlerini lisansüstü çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle sürdürürler, İş yaşamlarında bireysel, toplumsal ve çevresel boyutları göz önüne alarak etik değerlere bağlı çalışırlar.

Hedef

Mekanik ve ısıl süreç, bileşen ve sistemleri tasarlayabilen ve bunlar arasında gerekli bütünleşmeyi sağlayabilen, Bilim insanları ve mühendisler arasında mesleki işbirliğini geliştirerek bulundukları ortamda liderlik rolü üstlenebilen, Üretim, tasarım ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen, Sanayi kuruluşlarında, araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, Topluma mesleki açıdan, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen Makina Mühendislerini yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.  Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Makine Mühendisi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrencilerimize iki adet 30´ar iş günü olmak koşuluyla toplam 60 iş günü yaz stajı yaptırılmaktadır. Öğrenciler stajlarını bölüm onayı ile kendi belirledikleri veya bölümümüzün anlaşmalı olduğu firmalarda yapabilmektedirler. Staj Koordinatörü: Doç Dr. Kerimcan ÇELİEBİ.

Uygulamalı Ders

Bitirme projesi, laboratuvar, Bilgisayar destekli çizim, Temel bilgi teknolojileri dersleri uygulamalı olarak verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Ana bilim dalımızın müfredatında iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, makinalar, enerji ve imalat-üretim yöntemleri ile ilgilenir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar, imal eder ve bakımını üstlenirler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.