Otomotiv Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Otomotiv sektörünün yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Makina Mühendisliği Bölümü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı 2008 yılında açılmış ve 2008-2009 eğitim-öğretim yılında da 30+1 okul birincisi kontenjanı olmak üzere 31 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 05.12.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Otomotiv Mühendisliği Bölümüne dönüşmüştür. Otomotiv endüstrisi, ülkemizde, lider sektörlerden biri konumuna gelmiştir. Günümüzde ticari araç üretim üssü haline gelen ülkemizde, binek otomobillerin yanı sıra otobüs, midibüs, kamyon, kamyonet, çekici ve iş makinaları üretimi yapılmakta, ihracatın önemli bir kısmı bu ürünlerle gerçekleştirilmektedir. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri Türkiye'yi geleceğin otomotiv üretim merkezi olarak görmekte, yatırımlarını gün geçtikçe artırmaktadırlar. Bu programdaki öğrenciler en az bir yabancı dili çok iyi bilen, uluslararası düzeyde Ar-Ge yapabilen ve yeni araç tasarlama yeteneğine sahip olacak şekilde eğitileceklerdir. Öğrencilerimiz mezun olduğunda, hemen sektörde çalışmaya başlayabilecek durumda olması amaçlanmıştır. Uygulamalı eğitim ve eğitime destek amacıyla, Çukurova Üniversitesi ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile işbirliği oluşturulmuş, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimi için gerekli uygulama alanı, eğitim ve laboratuar desteği Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Bu ilişki de yıllardır özlenen Üniversite-Sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olmuştur. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalı bünyesinde yüksek lisans programı açılması konusundaki teklifi 08.10.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür. Otomotiv Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programımız da başarı ile sürdürülmekte olup ilk mezunlarını vermiştir. Otomotiv Mühendisliği Doktora Programı ise 24.08.2016 Tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile uygun bulunarak Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır. Eğitim-öğretimin başarı ile sürdürülmesi için bazı derslerimiz uzmanlık durumlarına göre Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görev yapan yüksek lisans ve doktora derecesine sahip şef veya müdür seviyesinde deneyimli öğretim görevlileri tarafından verilmektedir. Böylelikle uygulamalı derslerin konunun uzmanı, deneyimli ve pratik uygulama tecrübesi olan kişilerce verilmesi sağlanmaktadır. Çukurova Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğretim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Dört yıllık lisans öğretimi süresince paydaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda hazırlanan programa tabi olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımda mezun olmaktadırlar. ERASMUS programı ile bir veya iki yarıyıl Avrupa´da eğitimlerine devam etme şansları da bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvarlarımızda derslerde edindikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürebilme imkanına da sahip olmaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZCANLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MUSTAFA ATAKAN AKAR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK YILDIZHAN

Amaç

Otomotiv mühendisliği alanında mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeylerde etkin roller alabilecek, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahip, gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkı sağlayabilecek, ülkemizdeki ve bölgemizdeki otomotiv sektörüne yeni açılımlar kazandırabilecek, yenilikçi, araştırmacı, Ar-Ge kabiliyetine sahip, ekip çalışmasına yakın, analitik düşünce kabiliyetine sahip, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde mezunlar yetiştirmek.

Hedef

Otomotiv mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, uluslararası düzeylerde etkin roller alacak, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, mesleki ve etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek; gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalar ile bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Otomotiv Mühendisliği Lisans Programına başvuracak adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Otomotiv Mühendisliği alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

6 bölüm seçmeli, 3 alan dışı seçmeli, 1 bitirme tezi ve bir dönem mesleki uygulama eğitimi ile müfredatta yer alan diğer zorunlu dersler de dahil olmak üzere toplam 240 AKTS ders kredisi toplamak ve GNO'nun 2'nin üzerinde olma şartı vardır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yüksek lisans ve bütünleşik doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bölümüz 7+1 eğitim planı yürütülmekte olup öğrenciler 7. veya 8. yarıyıllarda mesleki uygulama eğitimi almaktadır.

Uygulamalı Ders

Bölümümüz müfredatında yer alan Bilgisayar Destekli Çizim, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Programlama, Dinamik Analiz, Yapısal Analiz dersleri bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı olarak yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

7.yarıyıl veya 8.yarıyılda Tam zamanlı 70 iş günü, Bölümle işbirliği içinde olan firmalarda mesleki uygulama eğitimi yapılmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Mevlana ve Farabi programları kapsamında uluslararası ve ulusal değişim programlarına başvuru imkanları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Otomotiv Mühendisliği Lisans mezunları; Otomotiv ana sanayii, Otomotiv yan sanayii, Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) kurumları, Danışmanlık şirketleri, Makine imalat sanayii, Ulaştırma sistemleri, Savunma ve Hava araçları sanayii alanlarında, genel olarak, ulusal ve uluslararası özel ve kamuya ait otomotiv alanında faaliyet gösteren birimlerde çalışabilir.