Su Ürünleri Mühendisliği

Lisans Programı - Su Ürünleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Mühendisliği Programı; Sucul biyoçeşitlilik, su kaynakları ve kıyı yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliği, ıslahı ve yönetimi, su ürünleri hastalıkları ve balık sağlığı yönetimi, su ürünleri avcılığı ve teknolojisi, balıkçılık yönetimi ve teknolojisi, su ürünleri kalitesi, güvenliği ve işleme teknolojisi ile ilgili görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan ve dört yıllık Lisans eğitimi sonunda “Su Ürünleri Mühendisi” unvanıyla mezun veren bir programdır. Ç.Ü.Su Ürünleri Fakültesinde tek program halinde yürütülen Su Ürünleri Mühendisliği lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler ile mühendislik formasyonu kapsamında dersler verilmekte olup, ayrıca yaz staj uygulaması bulunmaktadır. İlk mezunlarını 1993 yılında veren Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli mühendisler yetiştirmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim-Öğretim programı Deniz ve İç Sular Biyolojisi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları, Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında teorik ve uygulamalı derslerden ve otuz günlük staj eğitiminden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 240 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranda seçmeli ders almakla yükümlüdür. Kampüs içinde Fakültemize ait Tatlısu Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi ile Yumurtalık ilçesi sınırları içinde Deniz Balıkları Araştırma ve Uygulama İşletmesi bulunmaktadır. İskenderun Körfezindeki deniz çalışmalarımızda kullandığımız 11 m uzunluğunda bir araştırma teknesi ile Seyhan Baraj Gölündeki araştırmalarımızda kullandığımız diğer bir araştırma teknesi olmak üzere iki adet araştırma teknemiz mevcuttur. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz fakültemiz laboratuarlarının yanı sıra, araştırma ve uygulama işletmelerimizde yürütülmekte olup, öğrencilerimizin çalışmaları yerinde ve bizzat uygulama yaparak görmeleri, su ürünleri alanında iyi bir eğitim almaları sağlanmaktadır. Ayrıca, fakültemizde Su Ürünleri Mühendislerine, "Aletli Dalış" eğitimi verilmekte olup, öğrencilerimizin "Dalış Brövesi" kazanmalarına olanak tanınmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. GÜLSÜN ÖZYURT

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SİNAN MAVRUK

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. GÜLSÜN ÖZYURT

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. OĞUZ TAŞBOZAN

Amaç

Deniz ve İç sular biyolojisi, su kalitesi, sucul ekosistemler ve canlı grupları, avcılık balıkçılık teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, hastalıkları, su ürünleri işleme teknolojisi bilgileri ile donanmış, kendine güvenen, problemler karşısında bilgilerini sentezleyerek karar veren, çözüm önerileri getiren ve bunları uygulayabilen, su ürünleri sektörüne katkı getiren, Ülkesine ve Dünya'ya yararlı, çağdaş mezunlar vermek amacını taşımaktayız.

Hedef

Su Ürünleri sektöründe Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi mezunu mühendislerin sayısını arttırmak hedeflenmştir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Su Ürünleri Mühendisliği

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrencilerin kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları şarttır. Eğitim öğretim süresi 4 yıl olan fakültemizde en az 240 AKTS kredisini tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan bir öğrenci mezun olma hakkını kazanmış sayılır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda, staj eğitim öğretimin olmadığı yaz döneminde yapılmaktadır. Bu fakültede okuyan öğrenciler, staj yapacağı kurumu kendileri belirleyebildiği gibi, bölüm staj koordinatörleri de öğrencileri kurumlara yönlendirebilmektedir. Yaz döneminde yapılan staj süresi 30 gündür.

Uygulamalı Ders

Fakültemizde her anabilim dalından bir hoca görevlendirilerek uygulamalı ders akışı sağlanır.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenim süresince öğrencilerimiz yıl içi ve yıl sonu staj yapmaları mevburidir. Ayrıca öğrenciler eğitimleri sırasında uygulamalı dersler aldıklarından iş hayatında karşılaşacakları bir çok problemin görmekte ve çözüm yollarını öğrenmektedirler.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrencilerimiz Ziraat Fakültesi Zootekni ve biyoloji Bölümünde çiftanadal ve yandal yapabilme olanakları vardır. Öğrenciler Yan dal ve Çift anadal için Ç.Ü senatosunun 04/06/2013 tarih ve 10/2-10/3 sayılı kararlarına istinaden uygulamaya alınan, Çukurova Üniversitesi Çift Ana Dal programı yönergesi veÇukurova Üniversitesi Yan Dal Yönergesine tabidir.

İstihdam Olanakları

Su ürünleri üretme çiftliklerinde, balık yem fabrikalarında, akvaryum tesislerinde, işleme tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığın'da, Su Ürünleri Kooperatiflarinde, balıkçılık ekipman tedarikçi firmalarında veya kendilerine özel su ürünleritesisleri kurarak çalışabilirler.