İlahiyat

Lisans Programı - İlahiyat Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Fakültemiz lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Fakültemizde İlahiyat Lisans Programı yanında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü de mevcuttur. İlahiyat Lisans Programımızda Hazırlık sınıfı yoktur. İlahiyat Fakültesi akademik yapılanma bakımından üç bölümden meydana gelmektedir.Temel İslam Bilimleri Bölümü:Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati Anabilim dallarından oluşmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır. Fakültemizde 2001 yılından beri yılda iki sayı olmak üzere Ulusal Hakemli nitelikte Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi yayımlanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İlahiyat Fakültesi akademik yapılanma bakımından üç bölümden meydana gelmektedir.Temel İslam Bilimleri Bölümü:Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati ve Kıraat Anabilim dallarından oluşmaktadır.Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü: İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HASAN KAYIKLIK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. TUGRUL YÜRÜK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER

Staj Koordinatörü

Serkan ÇELİKAN

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. MUSTAFA HAYTA

Amaç

Bilimsel açıdan nitelikli, aydın, gelişmeleri takip eden, çağdaş değerlere ve örnek kişilik özelliklerine sahip din görevlileri yetiştirmek, İlahiyat alanındaki Temel Din Bilimleri yanında Psikoloji, Eğitim, Sosyoloji, ve Felsefe gibi sosyal alanlarla kesişme noktalarıyla birlikte İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak bilimsel niteliğe sahip din bilginleri yetiştirme, böylece dine çok yönlü ve geniş bir bakış açısı kazandırmayı, dinin sosyal, kültürel, tarihsel ve insanı ilgilendiren bütün alanlardaki etkileşiminin açıklanmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunmayı ilke edinen, bilim insanı, öğretmen ve din görevlisi yetiştirmeyi amaçladığı öğrencilerine hukukun üstünlüğüne saygılı, eşitlikçi, bilimsel ve eleştirel, gelişime ve değişime açık, duyarlı ve sorumluluk sahibi olabilmeyi kişilik ve düşünce özellikleri olarak kazandırabilmektir.

Hedef

Dini temel kaynaklarına dayanarak bilimsel yöntemlerle anlamak, yorumlamak ve anlatmak için insanlara faydalı olacak her türlü yeniliğe açık, dini mirasını özümsemiş, bilgi ve birikimini insanlığın hizmetine sunarak topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İlahiyat lisans derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğretmenlik yapmak isteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir dönem mesleki becerisini geliştirmek amacıyla Öğretmenlik uygulama dersi almaları gerekir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Öğretmenlik yapmak isteyenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bir dönem mesleki becerisini geliştirmek amacıyla Öğretmenlik uygulama dersi almaları gerekir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal ve yandal programımız yoktur.

İstihdam Olanakları

İlahiyat Lisan programlarını tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmeni olabilirler; Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak, Müezzin, imam, Kur'an Kursu Öğreticisi, Vaiz, Müftü olabilirler. İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerinde akademisyen olarak çalışabilirler.