Pazarlama

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Pazarlama doktora programı, özel sektör, kamu kesimi ve akademik camiada yaşanan değişim ve gelişimin yakalanabilmesi adına, pazarlama alanında uzmanlaşmış kişilerin yetiştirilmesi amacıyla sürdürülen bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Pazarlama Doktora Programı pazarlama ile ilgili ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, alanda yaşanan güncel gelişmeleri ve var olan teori ve araştırma bulgularının incelenmesini amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

Amaç

Bu program, yüksek lisans derecesini işletme (pazarlama) alanından almış, akademik kariyer yapan ya da bir kurumda çalışan ve iş deneyimi olan adaylara yöneliktir. Programın amacı, pazarlama alanında yüksek lisans yapmış olan adayların elde ettikleri kuramsal bilgilerin ve araştırma alt yapısı ve uygulamalarının niteliğini arttırmak ve bu alandaki tüm pazarlama yönetimi becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Hedef

Program, özellikle pazarlama kuramsal alt yapısı ile donatılmış adayları, doktora tezi ile birlikte özgün araştırmaya yönlendirmekte ve uzmanlaşmış bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Pazarlama, İşletme, İktisat veya Ekonometri alanındaki yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olmuş olmak. Bu programa başvuran adaylar Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde not ortalaması, ALES puanı ve mülakat sınavının birlikte değerlerlendirilmesi sonucunda kabul edilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere pazarlama doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için, programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yeterlilik ile doktora tez sınavında başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler sosyal bilimlerin ilgili alanlarında doktora sonrası çalışmalar yapabilir.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Değişim olanakları mevcut değildir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar akademik kariyere yönelebilmekle birlikte, çeşitli kurumlarda (özel veya kamu) uzmanlık alanları ile ilgili çalışabilmektedirler.