Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Elektrik-Elektronik Bölümü 1987 yılında Lisans ve Lisansüstü programlar uygulamak amacıyla kurulmuştur. Lisans ve Lisansüstü eğitimler sırasıyla 1989 ve 1990 yıllarının sonbahar yarıyılında başlatılmışlardır. Bölümde, her iki seviyede, öğretim dili İngilizcedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans programı, mezunlarını hem piyasanın hem de çağdaş elektrik-elektronik mühendisliği mesleğinin gereklerine göre şekillendirilmiş, geniş bir konu yelpazesinden teorik ve uygulamalı dersler içeren bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bölüm programı çağdaş bir elektrik ve elektronik mühendisliği eğitim ve öğretimi verecek şekilde tasarlanmıştır, ve dört yıllık bir programdır. Birinci yıldaki dersler genel fizik, kimya ve matematik gibi temel dersler olup, farklı bilgi seviyelerindeki öğrencileri standart bir seviyeye getirmek amacıyla konulmuşlardır. İkinci ve üçüncü yıllar zorunlu derslerden oluşur (üçüncü yılın her bir yarıyılında birer adet alan dışı seçmeli ders eklenmiştir). Dördüncü yılda, zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler ve bir bitirme tezi de yer alır (dördüncü yılın her bir yarıyılında birer adet alan dışı seçmeli ders eklenmiştir). Programda yer alan derslere ait değerlendirme her ders için ayrı olabilir ve yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, seminer sunumu, rapor, yada laboratuarda gösterilen performans gibi kriterler göz önünde buludurularak yapılır. Ayrıca, öğrenciler 20 iş-gününden oluşan iki yaz stajı yapmak zorundadırlar. Bu stajlar 4. ve 6. yarıyılların sonunda yapılır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUSTAFA GÖK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA KEREM ÜN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ULUS ÇEVİK

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan TİMUR

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi NİSA NACAR ÇIKAN

Amaç

Çağdaş bir Elektrik Elektronik mühendisliği eğitim ve öğretimi vermek.

Hedef

Elektrik-elektronik mühendisliğine temel oluşturan kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim ve bu bilgileri mesleki pratik içinde kullanabilen, mesleğine temel oluşturan bilgilerde ve meslek pratiğinde zaman içinde meydana gelmesi olası gelişmelere uyum sağlayabilen, analitik düşünebilen, araştırıcı ve bilgiye ulaşabilen, mesleğinin gerektirdiği etik değerleri ve temel insani değerleri içselleştirmiş elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programi basari ile tamamlayan ögrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisligi (Ingilizce) lisans diplomasi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES skoru, Lisans mezuniyet not ortalamasi, mülakat sinavi sonucu ve gerekirse Ingilizce yeterliliginin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

İçerisinde en az bir elektrik elektronik mühendisi çalışan kurum veya kuruluşlarda yapılacak, her biri en az 20 iş günü iki yaz stajı.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler dersin koordinatörü ve bir araştırma görevlisi gözetiminde bölüm laboratuvarlarında gruplar halinde yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Stajlar 4. ve 6. yarıyıllar sonrası yapılmaktadır. Her biri en az 20 iş günü olmalıdır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Yan dal programımız mevcuttur.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız elektrik üretim-dağıtım, elektronik, haberleşme ve bilgisayar gibi sektörlerde istihdam edilebilmektedirler.