Zootekni

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü et, süt, yumurta, bal, deri, kıl ve yapağı gibi hayvansal ürünler üretimini kaliteli ve ucuz şekilde üretebilmek için hayvan yetiştirme, hayvan ıslahı, hayvan besleme, yemler ve yem teknolojisi, konularında lisans ve yüksek lisans öğretimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Bölüm eğitim-öğretim yanında gerek Çukurova bölgesinin ve gerekse ulusal düzeyde Türkiye'nin hayvansal üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve uygulama çalışmaları da yürütmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Zootekni Bölümü: çeşitli hayvan türlerinin genetik ıslahı, beslenmesi, yetiştirilmesi ve sağlık-koruma konularında çalışabilecek nitelikli zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlar. Zootekni bölümü; tarımın sorunlarına bilimsel yöntemler kullanarak çözüm üretmeyi, tarım kesiminde çalışanlara sunmayı, sanayi, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler geliştirmeyi ve sonuçlarını toplumla paylaşmayı görev kabul eder. Zootekni Bölümü; eğitimin dinamik bir yapıda olduğunu, her yıl yeniden gözden geçirilerek iyileştirilmesini; öğrencilerin, mezunların ve ilgili tarafların uygulanmakta olan eğitimi değerlendirmelerini kabul eder ve gerekli düzenlemeler yapar. Zootekni Bölümü, bilginin her alanda üretilmesi, uygulanması ve yayılması koşullarını yalnız akademik gerekçelerle belirler. Kalıplaşmış düşünce ve fikirlere çağdaş, bilimsel yaklaşımların gerektirdiği ölçüde ve üslupla karşı çıkar. Zootekni Bölümü; bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yaratılmasında, farklı disiplinlerin birliktelğinin ve bütünsel düşüncenin oluşturacağı zenginlik ve güçten yararlanarak yapılacak akademik çalışmaların çok yönlü yararına inanır ve bu tür etkinlikleri destekler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. GÖKHAN TAMER KAYAALP

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mervan BAYRAKTAR

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. UĞUR SERBESTER

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MİKAİL BAYLAN

Oryantasyon Sorumlusu

Ali Galip ÖNAL

Amaç

Zootekni bölümü, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, ekonomik açıdan önemli üretici ve tüketici gereksinimlerini karşılayan, hayvansal üretim ve ürünlerinin artırılması bağlamında tutarlı ve diğer bilim dallarıyla bütünleşmiş eğitim vermektir. Bu bağlamda hayvansal üretimin gerçekleştirilmesi hayvansal üretim kaynaklarının ve çevrenin korunması zootekni bölümüne ilişkin misyonu oluşturmaktadır.

Hedef

Zootekni Bölümünün vizyonu: nitelikli eğitimi gerçekleştirirken uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, tarım ve tarıma dayalı sektörlerin gereksinim duyduğu niteliklere sahip Zooteknist yetiştirilmesini gerçekleştiren, öğrencilerin öncelikli tercih ettikleri ve ülkemizin kalkınma planları doğrultusunda hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayabilecek niteliklere sahip bir bölüm olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ziraat Mühendisi, Zooteknist.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

240 AKTS ders almak, Yaz stajından başarılı olmak, 4 üzerinden 2 GNO'ya sahip olmak

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans egitimini basari ile tamamlayan ögrenciler, ALES sinavindan geçerli not almalari ve yeterli düzeyde Ingilizce dil bilgisine sahip olmalari kosuluyla kendi alanlarinda veya ilgili alanlarda Doktora programlarinda ögrenim görebilirler.

Staj

40 iş günü Üniversite Araştırma Uygulama Çiftliği ve Kamu Kurumları

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Öğretim Üyeleri tarafından arazide ve laboratuvarlarda yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Yüksek Ögretim kurumlarinda önceki formal (örgün ) ögrenmenin taninmasi dikey, yatay ve üniversite içindeki geçisler Yüksek Ögretim Kurulu`nun belirlemis oldugu "Yüksekögretim Kurumlarinda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçis, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina Iliskin Yönetmelik" kapsaminda gerçeklestirilmektedir.

İstihdam Olanakları

Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.