Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Lisans Programı - Eğitim Fakültesi


Temel Bilgiler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknoloğu unvanını taşımaya hak kazanır. Lisans programındaki bilgisayar eğitimi ile mezunlar bu iki meslek dışında Yazılım Tasarımcısı ve Yazılım Geliştiricisi olarak da istihdam edilmektedir. Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Birinci amaç ilk ve orta öğretimde görev alacak olan, temel mesleki bilgi ve becerileri kazanmış bilgisayar öğretmenleri yetiştirmektir. İkinci ana amaç ise, öğrenci kitlesinin pedagojik düzeyine ve müfredata uygun öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında yetkin BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) uzmanları yetiştirmektir. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ayrıca öğrenciler okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile ilk ve orta öğretim okullarında staj yapmaktadırlar. İlk mezunlarını 2003 yılında veren Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli öğretmen ve teknolog yetiştirmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 3 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri bu laboratuarlarda projeleri için danışmanları eşliğinde çalışabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, her yıl düzenlenen BÖTE öğrenci kurultayında öğrenciler proje yarışmalarına katılmış ve çeşitli dereceler elde etmiştir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SERKAN DİNÇER

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET CAN ŞAHİN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMRE SEZGİN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TEKDAL

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi HABİBE ALDAĞ

Amaç

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programının amacı mezunlarına, eğitsel, mesleki bilgisayar eğitimini bilimsel ölçütlere uygun biçimde verecek bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak. Ayrıca, çevrimiçi ve çevrimdışı bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme ortamları tasarlayıp geliştirebilmelerini sağlamaktır.

Hedef

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmek; mezunlarımız ve bilimsel çalışmalarımızla toplumsal yaşama katkı getirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mezunu

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Yedinci ve sekizinci yarıyılda MEB bağlı ortaokullarda uygulama yapılmaktadır.

Uygulamalı Ders

.Öğrenciler, uygulama okullarında öğretmenlik uygulaması (I ve II) derslerine katılarak öğretmenlik mesleğini tecrübe edinirler.

İş Yeri Eğitimi

Programa kayıtlı öğrenciler yedinci ve sekizinci yarıyılda devlet okullarında öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri ile iş temelli öğrenme gerçekleştirebilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.

İstihdam Olanakları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olanlar eğitim kurumlarında bilgisayar öğretmeni olarak görev almanın yanı sıra, özel ve kamu kuruluşlarında Yazılım Tasarımı, Yazılım Geliştirme ve Öğretim Teknolojileri gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler.