Hukuk

Lisans Programı - Hukuk Fakültesi


Temel Bilgiler

Hukuk eğitimi, öğrencilerinin belirli bir dönemde ve toplumda geçerli olan hukuk kurallarını hukukun evrensel ilkeleri ve uygulamalarını da dikkate alarak tanımaları, farklı hukuk sistemi ve kurallar arasında ilişkiler kurarak bu ilişkileri yargı kararları ve hukuk uygulamaları bağlamında tahlil etmeleri ve buradan hareketle uygulamada karşılaşılan hukuki sorunlara çözüm getirebilmelerini amaçlamaktadır. Hukuk eğitimi tek program halinde 4 yıllık lisans programı olup; temel hukuk dersleri yanında, ekonomi, maliye, felsefe ve sosyoloji gibi dersler de programda yer almaktadır. 2007 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Çağdaş hukuk eğitiminin gereksinimlerine uygun olarak teorik ve uygulamalı şekilde eğitim verilmekte olan program, akademik kariyer, hakimlik, savcılık, avukatlık, danışmanlık, yöneticilik vb. alanlarda yurt içinde ve uluslararası platformda görev yapabilmek için gereken teknik hukuk bilgisine ve yabancı dil yeterliliğine sahip, hukuki meseleleri analiz etme ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukukçular yetiştirir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet DEMİR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. NURCİHAN ÖZDOĞAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. NURCİHAN ÖZDOĞAN

Amaç

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Programın hedefi, ülkenin hukuki sorunları çözme yetkinliğine erişmiş hukukçular yetiştiren örnek bir model oluşturmak ve bu alanda öncü olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Hukuk Fakültesi Mezunu

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler "Ç.Ü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyeti not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal/yan dal ortak programları senato kararına göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanların alacağı unvan “hukuk fakültesi mezunu”dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra “avukat”, “hâkim”, “savcı” unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.