Biyofizik

Doktora Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Biyofizik Doktora programı, canlının vücudunun yapı ve işlevini fizik yasa, ilke ve yöntemlerle inceleyen bir programdır. Biyofizik Yüksek Lisansını almış olanlar ya da Biyofizik Yüksek Lisans programından mezun olanlar bu programa başvurabilir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

"Biyofizik Doktora" programı, canlının vücudunun yapı ve işlevini fizik yasa, ilke ve yöntemlerle inceleyen bir programdır. Bu program çerçevesinde, hücre, doku ve organizmanın yapı ve işlevi, biyofizik ve biyokimyasal yöntemlerle kuramsal ve deneysel olarak araştırılır. Canlı sistemdeki olayları yöneten fiziksel yasalar ve canlı sistemin yapı ve işlevi bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu kapsamda kuramsal ve uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yolları, mevcut literatürdeki bilgilere ulaşabilme yolları, laboratuvarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında uzman veya sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerde pazarlama uzmanı veya araştırmacı ve ön lisans programlarında eğitimci olarak çalışabilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında uzman veya sağlık ürünleri üreten ve pazarlayan şirketlerde pazarlama uzmanı veya araştırmacı ve ön lisans programlarında eğitimci olarak çalışabilmektedirler.

Hedef

Türkiye ve Avrupa Birliğinde, temel tıp bilimleri içerisinde gelişmeye açık bir dal olan Biyofizikçi sayısının çoğalmasıyla, bilime yenilik katmayı sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyofizik "Doktora" diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına devam edebilirler, sağlık kurumlarında, sağlık ürünleri pazarlayan ve üreten şirketlerin ilgili bölümlerinde uzman fizikçi, araştırmacı ve pazarlama uzmanı olarak çalışabilirler, Yüksek eğitim kurumlarının ön lisans programlarında eğitimci pozisyonlarında çalışabilirler.