Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ön Lisans Programı - Aladağ Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Ormancılık Bölümü, Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu 2012 yılında kurulmuş olup, bu bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri Programına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alımı gerçekleşmiştir. Ormancılık bölümü çalışma ortamı olarak doğa ile sürekli etkileşim halinde olmayı gerektiren, doğada çalışmayı seven ve doğa şartlarına ayak uydurmayı başarabilen, ülkemizde ormancılık alanındaki gelişmelere katkıda sağlayan, kamu ve özel sektörün istihdam ihtiyaçlarına cevap verebilen, mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere sahip ara elemanlar yetiştirmektedir. Ormancılık ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler "Ön Lisans Diploması" alacaklar ve kurumlarda "Orman Teknikeri" olarak çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Ormancılık programı ön lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmekte olup, ayrıca öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 30 iş günü stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı; orman işletmeciliği, orman ürünleri, fidanlık tekniği, yaban hayatı, orman bakımı ve koruma, orman ürünlerinin tanıtılması, üretilmesi ve pazarlanması, tıbbi ve aromatik bitkiler, masif ve levha şeklindeki odun ürünleri, kereste ve türevleri, ağaç malzemenin tanıtılması ve yenilenebilir enerji kaynakları planlanması ve ormanların amenajman planlaması konularında önlisans eğitimi veren bir yüksek öğretim birimidir. Öğrencilerimiz toplam 120 AKTS olan müfredat programının yüzde yirmi beşini oluşturan oranında alan içi seçmeli dersleri almakla yükümlüdür. Uygulamalı derslerimiz ve staj faaliyetlerimiz okulumuz laboratuvarlarının yanı sıra, Pos Orman İşletmesi sınırları içerisindeki ormanlarda yürütülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ÇETİNKAYA

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. ERCÜMENT BİLGER

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. SEDA DEMİRCİ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ÇETİNKAYA

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ÇETİNKAYA

Amaç

Ormanların ve ormanla ilişkili doğal kaynakların idaresi, Ağaçlandırma faaliyetleri, Orman ürünlerinin pazarlanıp işlenmesi ve bu faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli olan altyapı hizmetlerinin gerçekleştirildiği bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır. Ormancılığın ana hedefi; Doğal kaynaklar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir. Ormancılık ve Orman ürünleri programı orman ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması alanında çalışacak ara insan gücü yetiştirir.

Hedef

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, bir ekiple birlikte çalışabilen, bağımsız karar alabilen, sorunları çözebilen ve sorumluluk alabilen, kısaca meslek hayatının gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip Ormancılık ve Orman Ürünleri meslek elemanı yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler bu programa Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön lisans Diploması

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört (4) üzerinden 2 ağırlıklı ortalamaya ve toplamda 120 AKTSye sahip olmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olmaları durumunda Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Staj

Staj yaz stajı olarak 30 iş günü Orman Genel Müdürlüğü veya Ormancılık ile ilgi özel sektörlerde yapılmaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler Erasmus değişim olanaklarından yararlanabilirler. Öğrencilerimiz bu programa başvuru şartlarını Çukurova Üniversitesi internet sitesinden "https://erasmus.cu.edu.tr/cu/erasmus-study/terms-of-application" ulaşabilirler. Çift anadal olanağı; Başvurmaları halinde üstün başarı gösteren öğrenciler esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma alabilirler.

İstihdam Olanakları

Bölüm mezunları, Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyelere Bağlı Park Bahçeler ve birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.