Bilgisayar Programcılığı

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bilgisayar Programcılığı Programı 1998 öğretim yılında 15 öğrenci ile normal öğretime başlamıştır. 2000 öğretim yılında ikinci öğretim açılmıştır. Örgün öğretim kontenjanı 55 öğrencidir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İki yıl süreli olarak planlanan program, haftada 20 ders saat/yarıyıl olarak verilmektedir. Program her öğretim yılının sonunda 6 haftalık Endüstriye Dayalı Öğrenim (Staj)'la desteklenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. CELALETTIN AYDIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. CELALETTIN AYDIN

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. CELALETTIN AYDIN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. BERİN YENİ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. BERİN YENİ

Amaç

Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgilİ ve becerilİ teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Günümüz teknolojisine uygun teknikerler yetiştirmektir. Bilgisayar Teknolojilerinde donanım, yazılım, network ve yazılım konusunda teknik eleman ihtiyacına cevap vermek üzere bilgilendirilmektedirler.

Kayıt Kabul Koşulları

Bilgisayar Programcılığı Programına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezunlar Bilgisayar Programcılığı Teknikeri ünvanı kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Bilgisayar Programcılığı alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Programlama Temelleri, Ofis Yazılımları, Veri Tabanı, Bilgisayar Donanımı, Görsel Programlama, İnternet Programcılığı, gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Bilgisayar Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, bilgisayar ağlarının kurulmasında, bilgisayarların bakım ve onarımının yapılmasında, işletim sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar yazılımlarının yazılmasında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.