İşletme ve Teknoloji Yönetimi (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Uzaktan Eğitim İşletme ve Teknoloji Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı; teknoloji kullanımı alanında kendilerini geliştirmek isteyen, teknoloji ve işletme yönetimi ortak alanlarında fark yaratma amacında olan ve günümüz bilişim teknolojilerini pratiğe dökmeyi hedefleyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

İşletme ve Teknoloji Yönetimi programı, başta işletme mezunları olmak üzere üretim yönetimi, bilişim yöntemleri ve sayısal analiz alanlarında ihtisaslaşmak isteyen lisans mezunlarına bu imkânı vermek üzere düzenlenmiş bir programdır. Bu program, bu alanlarda çalışmak isteyen kişilerin adı geçen alanlarla ilgili yetkinlik kazanmalarını sağlamayı, bunun yanında ileride bu alanlarda yönetici olmalarına imkân sağlayacak bilgileri kendilerine verebilmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Farklı disiplinlerde eğitilmiş lisans mezunlarının, teknoloji temelli sanayi kuruluşlarında gelecekte ürün ve süreç tasarımı ve teknoloji yönetimi konusunda liderlik rollerini üstlenebilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmayı zaman ve mekân engellerini kaldırarak hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü.LISANSÜSTÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilmektedir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Tüm sınavları ve ödevleri başararak dönem projesini tamamlamak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES'ten geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Değişim olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunları özel sektör ve kamu kurumlarında İşletme ve Teknoloji ile ilgili departmanlarda yönetici olarak ya da diğer pozisyonlarda çalışmaktadırlar.