Elektrik

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Elektrikli cihazların montaj, bakım ve onarımla ilgili teknik ve uygulamalı bilgilere sahip, proje okuyup çizebilen, bilgisayar kullanabile ara eleman yetiştirmek üzere 4 laboratuvar (bobinaj, kumanda ve PLC, elektronik, elektrik makinaları lab.) ve 4 sınıfla eğitim ve öğretim yapan kurumdur. Bölümümüzde 3 adet kadrolu öğretim elemanımız bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Elektrik programında eğitim teorik ve uygulama olarak verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin hem teorik bilgi altyapısı güçlendirilmekte ve hem de uygulama hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Hata bulma , problem çözme , karar verme ve işlem ve fonksiyonların planlamasını yapabilme yeteneklerine sahip elektrik teknikeri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. OSMAN TÜFEKCİ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. MUSTAFA DÜNDAR APUCU

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. ORHAN TAŞTEKİN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. ORHAN TAŞTEKİN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. ORHAN TAŞTEKİN

Amaç

Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi.

Kayıt Kabul Koşulları

Elektrik Programı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Elektrik alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Elektrik alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Dikey geçiş sınavıyla lisans programlarına kayıt yaptırabilir.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Program kapsamında Ölçme Tekniği, Doğru Akım Devreleri, Tesisata Giriş, Alternatif Akım Devreleri, Trafo ve Doğru Akım Makineleri, Güç Elektroniği-I, Sarım Tekniği gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde aldığı eğitime uygun iş yerlerinde (fabrikalar, enerji santralleri, elektrik sağlayıcıları, bilgi işlem, tüm kurumların elektrik bölümleri) istihdam edilebilmektrdirler.