Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü yüksek lisans mezunları Bilgisayar Öğretmeni ve Öğretim Teknolojileri Uzmanı unvanını taşımaya hak kazanır. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi yüksek lisans programında alan ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programı, bugüne kadar kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda nitelikli öğretmen ve öğretim teknoloğu yetiştirmiştir. Mezunlar, bu programdan alınan derece ile, kamu sektöründe terfi imkanına sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Ç.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü içerisinde öğrencilerin kullanımına sunulan 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet robotik programlama laboratuvarı, bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET CAN ŞAHİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET CAN ŞAHİN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. SERKAN DİNÇER

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET TEKDAL

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMRE SEZGİN

Amaç

Eğitim öğretim ortamlarına özellikle dijital teknolojilerin yoğun olarak girmesiyle; bu teknolojilerin eğitime entegrasyonunu sağlayacak ve etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasında liderlik yapacak uzman öğretim teknologları gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu programın amacı başta bu gereksinimi karşılamak üzere uzman öğretim teknologları yetiştirmek olup, öğretim teknolojileri alanını geliştirmek, öğretim teknolojileri alanında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Bunları yaparken eğitim sorunlarına duyarlı, bilimsel bir anlayışla bu sorunların çözümüne katkıda bulunan, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş, bilimsel ve sosyal etkinliklere katılan, yaptığı çalışmalarla alanına katkı sağlayan, disiplinler arasında bağ kurabilen, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirmek, Bütün eğitim fakültesi mezunlarına, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan yönetici, öğretmen ve eğiticilere, öğretim teknolojilerindeki çağdaş öğrenme kuram ve uygulamaları temelinde, kendilerinin ve verdikleri eğitimlerinin kalitesini ileri düzeye taşımalarını sağlayarak ve bu konuda öğretim teknolojilerinin yaygınlaşmasında rol oynayan yenilikçi liderler olmalarını sağlamaktır.

Hedef

Üniversitelerin eğitim fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun öğrencilere, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan yönetici, öğretmen ve eğiticilere, bilgisayar ve öğretim teknolojileri programına dayalı olarak üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma imkânları sunmak, Fakültemizde görev yapacak olan araştırma görevlilerimizin kurum içinde lisansüstü eğitim yapmalarının sağlamak, Fakültemizden mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim yapma olanağı sağlamak ve bu yolla ülkemiz ve üniversitemiz için akademik kadrolara kaynak oluşturmak.

Kayıt Kabul Koşulları

• ALES puanı: En az 65 (Eşit Ağırlık). • Yabancı dil şartı aranmamaktadır. • Lisans Eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin Anabilim Dallarının herhangi birinden mezun olmak veya alanlarıyla ilgili Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak şartıyla (sertifikanın başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir) Fen-Edebiyat Fakültelerinin Anabilim dallarının herhangi birinden mezun olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki derslerden 120 AKTS alınması gereklidir. Bu kapsamda 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Tezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Yok.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda Çift Anadal / Yan dal değişim programları uygulanmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü yüksek lisans programından mezun olanlar, özel ve kamu sektöründe öğretim teknolojileri uzmanı olarak çalışabilmektedirler.