Radyo, Televizyon ve Sinema

Lisans Programı - İletişim Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, sayısal teknolojilerdeki hızlı gelişmelere koşut olarak, ülkemizde ve dünyada Radyo, Televizyon ve Sinema alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü talebini karşılayabilmek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. “Radyo ve Televizyon”, “Sinema”, "Fotoğrafçılık ve Grafik", “Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri” olmak üzere dört ana bilim dalına sahip olan bölümümüz, sahip olduğu geniş alt yapı imkânları, genç ve dinamik akademik kadrosuyla görsel ve işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmeyi amaçlamaktadır. Bölüm; radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere de yer vermektedir. Türkiye’nin en büyük eğitim ve uygulama stüdyolarına sahip olan bölümde, öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmaları ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli alanla ilgili atölyeler bulunmaktadır. Bu amaçla bölüm, film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısını geliştirmeyi sürdürmektedir. 6500 metrekare kapalı alana sahip olan uygulama birimlerinde bölümde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanakları oluşturulmuştur. Bölümdeki öğretim elemanlarının akademik ilgileri, medya politikası, medyanın ekonomi politiği, göstergebilim, film çalışmaları, sinema tarihi, feminist medya çalışmaları, kitle iletişim kuramları, bilişim ve enformasyon teknolojileri gibi geniş bir çalışma yelpazesi oluşturmaktadır. Bölümümüzün temel hedefi, mezunlarımızın televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir. 2014-2015 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Çukurova Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2018 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Bölümün kuruluş aşamasında ülkemizin önde gelen radyo, televizyon ve sinema programları incelenerek ve fakülte koşulları dikkate alınarak program içeriği belirlenmiştir. Program içeriğinin belirlenmesinde Bologna ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. Her akademik yıl, dönem başı ve dönem sonunda bölüm akademik kurulunda ders çıktıları değerlendirilerek ders içerik ve AKTS’lerinde iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Radyo Televizyon ve Sinema Programı, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi yetkisi altında, 20 Şubat 2022 tarihinden 20 Şubat 2025 tarihine kadar akredite edilmiştir. İLAD, iletişim alanındaki programların kalitesini değerlendirme ve onaylama yetkisine sahip ulusal bir akreditasyon kurumudur.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program Tam Zamanlı ve örgündür.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Dürdane Merve TARLABÖLEN SOLMAZ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. Özge Deniz ÖZKER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BATU ANADOLU

Amaç

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Programı, sahip olduğu geniş alt yapı olanakları, genç ve dinamik akademik kadrosuyla görsel ve işitsel medyaya nitelikli mezunlar kazandırmanın ötesinde, Türkiye’deki medya çalışmaları alanına öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Program, radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik hedeflemektedir. Öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri gerçek yaşamda kullanmaları ve üreterek öğrenmelerini sağlamak amacıyla uygulama birimlerinde ilgili derslerin yürütüldüğü fotoğraf atölyesi, radyo ve ses stüdyosu, kısa film ve belgesel atölyesi gibi uygulama olanakları oluşturulmuştur. Böylelikle, program altyapı olanaklarının film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Programımızın temel hedefi, mezunlarımızın televizyon ve sinema sektörünün çeşitli alanlarında iş bulabilecek nitelikte yetiştirilmesidir. Programın öğretim amaçları “http://rts.cu.edu.tr” adresinde yayınlanmaktadır. Bölüm, radyo, televizyon ve sinema alanındaki dört yıllık lisans eğitiminde alana ilişkin derslerin yanı sıra, iletişim ve sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik derslere de yer vermektedir. Bu amaçla bölüm, film ve televizyon endüstrisinin güncel standartlarında kuramsal ve teknik yapısını geliştirmeyi sürdürmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen SÖZEL kategorideki yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Öğrencinin bölüme kaydını gerçekleştirebilmesi için, üniversitenin belirlediği akademik kurallar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda ÖSYM tarafından tanımlanan adımları başarıyla tamamlaması / ilgili sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Eşdeğer bir programda yurt içi veya dışında eğitimine başlamış öğrenciler, yatay geçiş yapabilmek için başvuruda bulunabilirler. Her öğrencinin başvurusu, yeni dönem başlamadan önce, bireysel şartları ve başvurduğu programın özellikleri göz önünde bulundurularak özel bir değerlendirmeye tabi tutulur. Üniversiteye girişle ilgili daha ayrıntılı bilgi https://tercih.cu.edu.tr websitesinde bulunmaktadır. Uluslararası öğrencilerin kayıt kabul koşullarına ise https://iso.cu.edu.tr/ websitesinden erişilebilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında "Lisans Derecesi" (Bachelor of Arts) kazanmış olur.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak, zorunlu ve seçmeli dersleri alarak 240 AKTS'yi tamamlamak ve tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin RTS 404 Staj Değerlendirme dersi kapsamında staj yapmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrencinin mesleki deneyimi yaşadığı en önemli uygulama alanından biri de stajdır. Programımızda öğrencilerin staj yapması zorunludur. Öğrenciler, 3. yarıyılı tamamladıktan sonra staj yapabilirler. Staj deneyimi yaz döneminde üç ayrı dönemde, öğrencinin kendisine en uygun olan dönemi seçerek yapması şeklinde gerçekleşir. Bunun yanı sıra yaz döneminde staj yapamayan öğrenci ara dönemde de staj faaliyetini gerçekleştirebilir. Öğrenciler, Staj Komisyonu tarafından uygun görülen yurt içinde kamu veya özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde staj yapabilirler. Öğrencinin stajı 5 AKTS'lik RTS 404 Staj Değerlendirme dersi kapsamında değerlendirilir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9. Maddesi doğrultusunda; çift anadal ve yandal programlarıına başvurular Üniversite Senatosu tarafından belirlenen tarihte internet ortamında yapılır. Çift anadal programı başvuruları Çukurova Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesine göre, yandal programı başvuruları ise Çukurova Üniversitesi Yandal Program Yönergesine değerlendirilir. Yandal ve çift andal programları bölümümüzde Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile sürdürülmektedir. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinin uluslararası işbirliği kapsamında Avrupa genelinde Erasmus+ Programı altında 4 ülkedeki (Macaristan, Polonya, Portekiz ve Romanya) 5 programla ikili anlaşması bulunmaktadır. Bunların tamamıyla RTS alanında eğitim için değişim yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler yurt içindeki ve yurt dışındaki sinema, televizyon ve medya endüstrilerinde yönetmen, kameraman, senarist, kurgucu, program yapımcısı, radyocu, program sunucusu, set fotoğrafçısı olarak görev yapabilir. Bununla birlikte programdan kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler yoluyla öğrenciler kültür endüstrilerinin çeşitli alanlarında kurumsal ve bireysel olarak profesyonelleşebilir.