İktisat

Lisans Programı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Temel Bilgiler

İktisat Bölümü ekonomi lisans (BA) ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim verilmektedir. Ekonomi modern analitik ve sayısal yöntemler araçlar olarak değil, sistemli bağımsız eleştirel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirme yaklaşımını benimsemektedir. Lisans programı ekonominin her alanında çok güçlü bir arka plan ile öğrenciler dersler sunmaktadır. Mezunlarımız Çukurova Üniversitesi´nde almış olduğu iktisat eğitimi, uygulamalı becerilerini geliştirmek için çok sağlam bir temel oluşturmaktadır. Türkiye´de ve yurt dışında yüksek lisansa devam edenler, bu analitik arka plan ile başarılı olmuştur. Bölüm üç anabilim dalından olmak üzere İktisat Teorisi ve Tarihi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası eğitim vermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İktisat bilimi kapsamında bilimsel araştırma yöntemleri ile desteklenmiş ve kıt kaynakların en etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayan bireyler yetiştirmektir. Problemlerin çözümünde yaratıcı çözümler üretebilen, günümüz yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MEHMET FATİH CİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TOLGA KABAŞ

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi ERHAN İŞCAN

Amaç

İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama, piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme, ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme, küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

İktisat bilimi kapsamında bilimsel araştırma yöntemleri ile desteklenmiş ve kıt kaynakların en etkin bir biçimde kullanılmasını sağlayan bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Problemlerin çözümünde yaratıcı çözümler üretebilen, günümüz yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlara sahip nitelikli bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İktisat (İngilizce) lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, toplamda 240 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj zorunluluğu bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası değişim faaliyetleri Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. Birim bünyesinde yer alan İkili-Çoklu İlişkiler, Erasmus, Mevlana ve Farabi Koordinatörlüklerinin sunduğu imkanlar aracılığıyla öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz her yıl artan bir şekilde hareketlilik imkanlarından faydalanmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Mezunlar hem kamuda hem de özel sektörde çeşitli alanlarda çalışma şansına sahiptir. Fakülte mezunlarının istihdam edildiği kamu ve özel kuruluşların yanı sıra, kazandıkları analiz yeteneklerinden dolayı firmaların araştırma ve planlama gibi çeşitli bölümlerinde çalışabilmektedirler. Mezunlar Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra bankacılık, finans sektörlerinde, kamuoyu ve pazarlama araştırmaları dahil çeşitli alanlarda araştırma yapan araştırma şirketlerinde istihdam edilme olanağına sahiptirler.