Maliye (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı 1992-1993 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine ve öğrenci alımına başlamıştır. Maliye Yükseklisans programı kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli Maliye Bilim Uzmanı yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla maliye teorisi, mali iktisat, bütçe ve mali hukuk alanında temel bilgiler üzerine inşa edilen analiz yönü ağırlıklı bir eğitim programı uygulamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Maliye Yükseklisans programı; Maliye biliminin konusunu oluşturan mali olayları teorik, sosyolojik ve hukuki açıdan ele alan, bütçe disiplini içinde açıklayan, iktisat ve ilgili diğer bilim dalları ile kesişen konuları Maliye nosyonu çerçevesinde bir senteze kavuşturan ve analizin yapılması becerisini kazandıran bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. MELEK AKDOĞAN GEDİK

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. MELEK AKDOĞAN GEDİK

Amaç

Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı öncelikle bilimsel ve analitik düşünme ve analiz yeteneğine sahip, kamu sektörünün ekonomideki varlık gerekçesini gerek kuramsal gerekse de uygulamalı düzeyde kavramış, mali problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan hukuksal ve iktisadi bakış açısına sahip Maliye Bilim Uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında yüksek lisans öğrencilerine maliye bilim dalı kapsamındaki bilimsel yayınları takip edebilme, literatüre katkı sağlayabilme, mali sorunların çözümünde gerek yerel gerekse de ulusal ölçekte reçeteler sunabilme ve bu amaçla rol alabilme becerilerini sağlama amacında olan çok boyutlu bir eğitim sunulmaktadır.

Hedef

1992 yılından itibaren itibaren eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı, hedeflediği kazanımlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Program gerek üniversitemiz bünyesindeki mezunlara gerekse de diğer üniversitelerden mezun olan öğrencilere yüksek lisans eğitimi alma fırsatı sağlamaktadır. Ayrıca programımız disiplinler arası çalışmayı hedefleyen İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi bölümlerden mezun adaylara da yüksek lisans eğitimi vermektedir. Maliye Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak üniversitelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığında, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve özel kuruluşlarda görev yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimi alarak bilimsel düşünme becerisi kazanan, analitik, eleştirel düşünme biçimlerini kullanan, araştırmacı, mesleki anlamda kendini geliştirme çabasında olan bireylerin çalıştıkları kurumlardaki performansları ve kuruma faydaları açıktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 'nde belirtilen koşullarda öğrenci kabulü yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program sonunda "Maliye Bilim Uzmanı" unvanı verilir

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için derslerin tümünden başarılı olmak, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programımızın zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Programımızın uygulamalı dersi bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programımızın zorunlu iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus öğrenci değişim programı uygulanır

İstihdam Olanakları

Mezunlar başta kamu sektörü olmak olmak üzere, özel sektörde çeşitli faaliyet alanlarında istihdam olanaklarına sahiptir.