Bilgisayar Programcılığı

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bilgisayar programcılığı programı, 1990–1991 eğitim-öğretim yılında teknik programlar bölümü bünyesinde normal öğretim, 2000- 2001 yılında ikinci öğretim ve 2004–2005 yılında uzaktan öğretim programına başlamıştır. Bilgisayar progmcılığı bölümü, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılımsal ve donanımsal alanda bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Donanımsal alanda temel bilişim teknolojileri ile ilgili donanımları tanıyan, bunları kullanabilen ve sorunları çözebilecek yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirir. Yazılımsal alanda temel bilişim cihazlarını yöneten, web tabanlı, veri tabanı ve temel programlama yeteneklerine sahip öğrenciler yetiştirir. Bilişim teknolojisi için çok gerekli olan ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir bölümdür.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Endüstri, Bilişim ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgil ve becerilİ teknik ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanır ve buna uygun eğitim planları çizgisinde eğitim öğrencilere verilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. MEHMET ESEN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MESUT ÖZONUR

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. YILMAZ KOÇAK

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. MEHMET İSMAİL SOLMAZ

Amaç

Çağın gereklerini yakından takip eden, ofis ve işletmelerde kullanılan bilgisayar ve donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini donanım ve yazılım alanlarında kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen, veri tabanı , web yazılımı gibi alanlarda yazılım geliştirebilen, mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmak hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilgisayar programcılığı meslek elemanı, Ç.Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Diploması

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

2 yıl (dört yazıyıl) içerisinde donanımsal ve yazılımsal derslerden geçecek puanı almış, uygulamalarda başarı sağlamış ve stajını bitirmiş öğrenciler, bu önlisans programından mezun derecesine sahip olurlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans Programlarına geçiş yapabilmektedir.

Staj

Staj 30 işgünü içerisinde Kamu kurumları ve özel sektörde, donanımsal ve yazılımsal alanlarda bilgi yeteneklerini geliştirerek ve çalışma disiplin ve kültürünü kazanarak sağlanır. Bu içeriğe sahip staj defteri incelenir ve yeterli ise kabul edilir.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler yazılımsal ve donanımsal olmak üzere laboratuarlarda yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj sürecinde gerçekleştirilir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

erasmus bulunmaktadir.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Bilgisayar Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, bilgisayar ağlarının kurulmasında, bilgisayarların bakım ve onarımının yapılmasında, işletim sistemlerinin kurulmasında, bilgisayar yazılımlarının yazılmasında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkânları da bulunmaktadır.