Bologna Süreciyle Avrupa Birliği Ülkeleri yükseköğretim kurumlarını yeterlikler çerçevesinde değerlendirmeyi ve Avrupa genelinde ortak bir kalite anlayışı oluşturmayı hedeflemektedir.  EÖBS ile Üniversitemizin eğitim - öğretim süreçlerinin tanımlı, şeffaf ve sürekli geliştirilebilir bir çerçeveye taşınması hedeflenmektedir. Geliştirilen EÖBS'nin öne çıkan özelliği; üniversitemizin diğer bilgi sistemleri ile entegre çalışan ve eğitim - öğretim süreçlerini geliştirmeye yönelik özel bir çerçeve yazılımı olmasıdır.


EÖBS'de Üniversitemizin tüm akademik programlarına ilişkin eğitim amaçları, hedefleri ve program yeterlikleri; eğitim programlarındaki ders planları; dersler ile program yeterlikleri arasındaki ilişkileri; derslerin amaç - öğrenme çıktıları - izlencesi - değerlendirme bileşenleri gibi detaylı ders bilgileri; öğretim üyelerinin paylaşacağı dokümanlar; üniversitemiz eğitim - öğretim süreçlerinin değerlendirilmesine yönelik anketler ve 27 Aralık 2007'de başlayan Çukurova Üniversitesi Eğitim - Öğretim Programlarının Güncellenmesi Projesi kapsamında öğretim üyelerine yönelik yapılan hizmet içi eğitim dokümanları yer alır. EÖBS'de 2021-2022 eğtim öğretim döneminde 8.513 ders mevcuttur.