Türkçe Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programında kadrolu ve tam zamanlı ders veren 3 profesör ve 3 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan bütün dersler yüz yüze verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Türkçe öğretmeni dört yıllık lisans mezunlarını yetiştiren programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. FARUK YILDIRIM

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. REFİKA ALTIKULAÇ DEMİRDAĞ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL ERDEM DAĞISTANLIOĞLU

Amaç

Programın öncelikli amacı Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu Türkçenin ana dili olarak öğretimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Ayrıca yabancılara, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ve Türk soylulara Türkiye Türkçesini öğretecek öğretmenler yetiştirmek de bir diğer amacıdır.

Hedef

Program, akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı-eğitimci bir kimliği olan, Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programına başvuru koşulları şöyle olacaktır: a. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük sistemde 100 tam puan üzerinden en az 65.00 ve dörtlük sistemde 4 üzerinden en az 2.50 olmalıdır. b. Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, Sözel Puan türünden en az 55 puan olması istenilecektir. c. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden en az 50 puan olmak kaydıyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen puanı almak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanını almış olmak kaydıyla ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen puanı almak. d. Yüksek lisans programına, aşağıdaki alanlardan mezun olanlar kabul edilir: 1. Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar üniversitelerin Türkçe Eğitimi / Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümü / ana bilim dalı / programlarından mezun olmalıdır. 2. Yurt dışında lisans diploması olanların d.1. maddesinde belirtilen alanlardan eş değerliğe sahip olmaları gereklidir. e. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda burada belirtilmeyen hususlar dışında ayrıca Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar da aranır. f. Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanı, ayrıca bir mülakat sınavı esas alınır. 1) ALES standart puanının %50’si, 6 2) Lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, 3) Mülakat sınavı sonucunun %25’i, 4) Yabancı dil puanının %5’i, Bu esaslarla yapılan sıralama sonucuna göre asıl ve yedek listeler belirlenmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Program başarıyla tamamlandığında Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans derecesi kazanılır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Türkçe öğretmenliği yüksek lisans derecesi

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Türkçe Eğitimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi doktora programlarına başvurabilir Ayrıca bu alanlar dışında kabul edilen bütün doktora veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program değişim olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ile özel okullarda Türkçe öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Üniversitelerde ve üniversitelere bağlı TÖMER'lerde görev alabilmektedir. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda dil uzmanı, dil danışmanı vb. istihdam olanaklarına sahiptirler.