Seramik

Lisans Programı - Güzel Sanatlar Fakültesi


Temel Bilgiler

Seramik Programı, nitelikli sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlayan, araştırmaya, projeye ve uygulamaya dayalı dört yıllık lisans eğitimi veren bir birimdir. Programda el-göz koordinasyonu, malzeme kullanma ve şekillendirme, verilen teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak yaratıcı, özgün ve estetik sanat ve tasarım projeleri geliştirme becerisi değerlendirilmektedir. Çok boyutlu algılama becerisi olan, evrensel gelişmeleri takip eden, çağdaş tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Seramik Bölümü Web Sayfası : http://seramik.cu.edu.tr

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

2000 yılında öğrenci alımına başlanan Seramik Programı´nda, teorik derslerin verilmekte olduğu dersliklerin yanı sıra, desen, tasarım ve bilgisayar stüdyosu, endüstriyel seramik atölyesi, çamur atölyeleri, teknoloji laboratuvarı, seramik fırınları, çamur ve alçı tornaları gibi mekan ve ekipmanlar ile öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanmaktadır. Ayrıca seminer, konferans, workshop ve teknik geziler ile seramik sanatı ve tasarımı hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır. Atölye ve fabrika stajları aracılığı ile öğrencilere seramik sanatı ve endüstrisinde tecrübe kazanma olanağı verilmektedir. Öğrencilere projeleri ile mezuniyet sergisi, yıl sonu sergileri, ulusal ve uluslararası sergi ve yarışmalara katılma imkanı, Fakülte bünyesinde diğer bölümlerde açılan dersleri de alarak yan dal ve çift anadal diploması alma hakkı ve Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Avrupa üniversitelerinde eğitim alma imkanı sunulmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. YUSUF ZİYA HALEFOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. NERGİS KILINÇ MİRDALI

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. YUSUF ZİYA HALEFOĞLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. NERGİS KILINÇ MİRDALI

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SUNA ÇETİN

Amaç

Nitelikli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran bölümün amacı, sanatsal ve bilimsel bir yaklaşımla araştırma yapan, seramik sanatı, tasarımı ve teknolojisindeki yeniliklere açık, alanında bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanakları sağlayarak evrensel düşünce ve değerlere sahip tasarımcı ve sanatçı adaylar yetiştirmektir.

Hedef

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

ÖSYM'nin Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) ve Kontenjanları Kılavuzunda ilan edildiği gibi İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere "Seramik" lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için her yarıyıl en az 30 AKTS olmak üzere toplamda en az 240 AKTS ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan ögrenciler, ilgili alanlarda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir ve eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda yaz döneminde yapılan her biri 20'şer işgünü ve zorunlu olmak üzere Fabrika Stajı ve Atölye Stajı bulunmaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda işyeri eğitimi zorunlu değildir. Ancak öğrencilerimiz seramik alanı ile ilgili tüm konularda bilgi kazanarak endüstride ve özel atölyelerde yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmektedir. Mezun olduklarında tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalışabilmektedirler.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu programda başarılı olan öğrenciler için "Yüksekögretim Kurumlarinda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçis, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina Iliskin Yönetmelik" kapsamında Çift Anadal/Yandal Program olanakları bulmaktadır. Ayrıca öğrenciler Erasmus+ değişim programıyla akademik, yabancı dil ve genel kültür gibi kişisel yetkinlerini arttırma fırsatına sahip olurlar.

İstihdam Olanakları

Öğrenciler mezun olduklarında seramik sektöründe fabrikalarda Endüstriyel Seramikler veya Seramik Teknolojisi alanında üretim yaparak/ tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi, atölyelerde çalışabilir, Eğitim Fakültesi'nden formasyon sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir, ayrıca akademik kariyer yaparak Yüksek Öğretim Kurumlarında, uzmanlık alanında ders verebilirler.