Jeoloji Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 1982 yılında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamış olup ilk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. jeoloji ile ilgili her türlü problemi, bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen kendi alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen Jeoloji Mühendislerine ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Anabilim Dalımızda öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programı hedeflenmiştir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SEDAT TÜRKMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE KARAKILÇIK

Amaç

Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilen. Eleştirel yaklaşımla analiz ve sentez yapabilen, Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek, Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır. toplumsal ve bilimsel etik kurallarına saygılı ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek programın eğitim amacıdır.

Hedef

Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur. Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır. Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir. Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir. Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitime 1982 yılında başlanmıştır. Jeoloji Mühendisliğinde Lisans programını tamamlamış olan öğrencilerin jeoloji ile ilgili her türlü problemi, bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen kendi alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen Jeoloji Mühendislerine ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Anabilim Dalımızda öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programı hedeflenmiştir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

"Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde koşulları sağlayan öğrenciler, Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Başarılı olan öğrenci Yüksek Mühendis ünvanını almaya hak kazanır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj Yoktur.

Uygulamalı Ders

Ders Danışmanın belirlediği zamnda ilgili laboratuvarlarda yapılır.

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus

İstihdam Olanakları

Jeoloji Yüksek Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Jeoloji mühendisleri kamu sektöründe başta MTA ve TPAO olmak üzere DSİ, İller Bankası, TKİ, TTK, İl Özel İdareleri, Belediyeler,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DDY, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile değişik mühendislik şirketlerinde çalışmaktadırlar.